profil

Przyczyny i skutki odkryć geograficznych

poleca 79% 807 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Krzysztof Kolumb

Przyczyny i skutki odkryć geograficznych

Odkrycia geograficzne zmieniły wyobrażenia ludzi na temat wyglądu świata, oraz zwiększyły wiedzę, która była potrzebna, aby odbywać dalsze wyprawy w poszukiwaniu różnych dogodniejszych dróg morskich. Nastąpił rozwój nauk (astronomia, nawigacja), powstało wiele wynalazków: zastosowanie igły magnetycznej, wynalezienie nowego statku dalekomorskiego o nazwie karawela. Wielkie odkrycia geograficzne spowodowały rozwój handlu (oraz przesunięcie jego skupienia z Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki), poznanie nowych roślin (kakao, kauczuk, tytoń), przypraw, produkcję cukru z trzciny cukrowej i szybkie upowszechnienie jego spożycia w Europie, a wreszcie rozwój gospodarczy Europy. Pojawiła się ?rewolucja cen? (gwałtowne podrożenie wszystkich towarów) i przyspieszona akumulacja kapitału handlowego. Niestety, odkrycia spowodowały również masowe zabójstwa Indian, zniszczenie kultur Majów i Azteków, a także powrót niewolnictwa, które doprowadziło do wyludnienia części Afryki. Nastąpiło nasilenie rozwoju piractwa, a także podział świata na strefy wpływów wielkich mocarstw. Dodatkowo, do Europy przywędrowało wiele nowych chorób, jak odra, ospa i grypa, które w tamtych czasach były śmiertelne.
Przyczyn jako takich jest wiele choćby z przyczyn politycznych czy gospodarczych. Nadmiernie wybujałe aspiracje władców, państw i ich mieszkańców, aby podporządkować sobie nowe ziemie, rywalizacja liczących się na arenie politycznej państw na polu odkryć geograficznych.
Handel z krajami wschodu był dla Europejczyków niekorzystny, bardzo kosztowny. Towary były niezwykłe, musiały przejść przez ręce wielu pośredników, więc były bardzo drogie. Bilans handlu był ujemny Europie Zachodniej (Portugalia, Hiszpania) brakowało ziem dla rosnącej liczby rycerzy, widoczne było szybkie ubożenie szlachty. Rycerze gotowi byli oddać życie, aby znaleźć nowe źródło dochodów (ziemie).Zakończyły się walki z Arabami w Hiszpanii, które dostarczały zysków szlachcie. Handel był utrudniony przez Turków osmańskich, którzy opanowali Bliski Wschód, przecięli drogi lądowe (szlak do Indii, Chin), pobierali wysokie cło, dlatego szukano dróg morskich (opłynięcie Afryki).
Rozwój myśli humanistycznej. Ludzie byli natchnieni i pisali dlatego teraz nasz rynek piśmienniczy jest taki wielki i każdy rozsądny człowiek wydaje wszystkie pieniądze na edukacje.
Widać było także Duży postęp w kartografii i technice żeglugi morskiej. Wynaleziono nowe, dokładniejsze mapy atlas Gerharda Kremera- Merkatora, opis świata wg Marco Polo (dotarł do Chin),nowe urządzenia (busola, log- przyrząd do mierzenia odległości na morzu), Karawele- większe, masywniejsze, wysokie burty, odporniejsze. Wszystko to spowodowało dużo odkryć nowych nieznanych lądów np.: Amerykę Północną, Madagaskar, Afrykę, wyspy na Oceanie Indyjskim. Co dawało większe możliwości handlu. Dzięki żegludze zostały odkryte także wielkie cywilizacje prekolumbijskie, a należą do nich cywilizacje: Azteków, Majów, Inków. Poziom i wiedza tych cywilizacji był wysoki, jednak szokowało to, że np. nie znano koła, zwierząt pociągowych. Wysoki poziom astronomii, matematyki, medycyny, dokładny kalendarz. Nie znano zera, systemu 20-ego, widoczny był postęp w rozwoju metalurgii (nie znali żelaza), rozwój budownictwa (nie znali sklepienia), ulice, poczta, medycyna- trepanacja czaszki, operacje serca, amputacje. Składali krwawe ofiary z niewolników. Rozwój tkactwa, garncarstwa, kipczan- pismo węzłowe. Europejczycy dokonali zniszczenia tych cywilizacji. Na początku ziemie te zamieszkiwało 20 mln. ludzi, a po przybyciu Europejczyków- 1 mln.

Patrząc z perspektywy dużego upływu czasu wielkie odkrycia geograficzne można przyrównać do zwierząt, z jednej strony potulne jak baranki a w głębi duszy złe i zakłamane. Tak i tez stało się z odkryciami.
Wzrosły znaczenia państw biorących udział w odkryciach geograficznych na arenie politycznej. Podbijanie i uzależnianie ziem, tworzenie kolonii, rozwój niewolnictwa były na porządku dziennym.
Podział Europy na: część zachodnią biorącą udział w odkryciach - tam rozwój handlu i przemysłu oraz część wschodnią, gdzie rozwinęło się rolnictwo, spadek znaczenia starych dróg handlowych przez Morza Bałtyckie, Śródziemne, Czarne, a pojawienie się nowych przez Oceany: Atlantycki, Spokojny, Indyjski.
Dla gospodarki to było jak prezent na święta, przywiezienie olbrzymich ilości złota i srebra, rozwój handlu, spadek wartości pieniądza, obniżenie cen niektórych towarów np. kawy, przywiezienie nowych gatunków roślin i zwierząt, upowszechnienie bawełny i innych upraw. Nagły wzrost cen wielu towarów, rozwój żeglarstwa i osadnictwa, powstanie nowych szlaków handlowych przywiezienie takich produktów kolonialnych jak korzenie, owoce, ziemniaki, pomidory, kukurydza, herbata, kawa, kakao, jedwab, trzcina cukrowa, tytoń, przywiezienie dużej ilości kruszców.
Naukowcy mieli Duzy popis do manewrów odkrycie nowych lądów i mórz, udoskonalenie mapy, poznanie nowych kultur, udowodnienie, że Ziemia ma kształt kuli. To wszystko spowodowało ze w dzisiejszych czasach żyje się nam lepiej. Ludzie zostali ?ukulturowieni? jak i rozrastało się chrześcijaństwo, rozszerzenie horyzontów myślowych, przeniesienie kultury europejskiej na inne kontynenty, rozwój nauk, rozwój korsarstwa
Niestety dla Nowego Świata nie było tak pięknie kolorowo, ponieważ zostało wprowadzenie surowych rządów, śmierć wielu Indian na choroby przywiezione przez Europejczyków i w skutek złego traktowania, zniszczenie indiańskiej kultury, wznoszenie budowli wzorowanych na europejskich.

Moim zdaniem dzięki odkryciom Europejczycy uzupełnili obraz świata. Do Europy napłynęły nowe towary, których przedtem nieznane. Dzięki temu rozwinął się handel światowy, ale i rozwój niewolnictwa. Ludy zamieszkujące Amerykę miały swój własny język i własną kulturę. Europejczycy zaś narzucali im swoją kulturę. Krzewili chrześcijaństwo mimo, że ludzie nie zawsze tego chcieli. Przywieźli narzędzia z żelaza, broń palną, koło, uczyli jak zaprzęgać zwierzęta i wytapiać metale. ?Nie wszystko złoto co się świeci? chyba najbardziej to powiedzenie tutaj pasuje. Za dużo chcieliśmy dzięki tym odkryciom i to nas zgubiło. Jestem dumna ze ludzie byli w stanie tak dużo zrobić dla ludzkości mimo tylu krzywd.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut