profil

Sondaż diagnostyczny

poleca 84% 1532 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SONDAŻ DIAGNOSTYCZNY

1. Rodzaje sondaży:

? diagnostyczny,
? ankietowy,
? na grupie reprezentatywnej.

2. Przedmiotem badań są losy jednostek ludzkich określonego rodzaju.

3. Badania sondażowe obejmują:

? wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla wychowania,
? stany świadomości społecznej,
? opinie i poglądy zbiorowości,
? narastanie badanych zjawisk.

Sondaż diagnostyczny

Badania sondażowe opierają się niemal zawsze na badaniu specjalnej dobranej próby reprezentacyjnej z populacji generalnej.
Badany musi dążyć do wybrania takiej grupy do badań, aby stanowiła ona możliwie najwierniejsze odbicie struktury wszystkich elementów i wszystkich cech badanej populacji.
Np:
Robiąc badanie nad alkoholizmem młodzieży należy wybrać odpowiednie proporcje młodzieży miejskiej i wiejskiej, dziewcząt i chłopców, młodzieży uczącej się i pracującej, proporcje odp. grup wiekowych

[Sondaż diagnostyczny wg Pilcha]

Jest sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasileniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie zlokalizowanych ? posiadających znaczenie wychowawcze ? w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.


TECHNIKI:

? Wywiad
? Ankieta
? Analiza dokumentów osobistych
? Techniki statystyczne i inne

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Typ pracy