profil

Rodzaje pomp wirnikowych.

poleca 85% 933 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W pompach wir. Głównym organem roboczym jest obracający się z dużą prędkością wirnik wyposażony w łopatki. Za pomocą łopatek energia pobierana z silnika napędzającego przenosi się na ciecz i powoduje jej przepływ przez pompę. Pompy odśrodkowe mogą być jedno stopniowe i wielostopniowe. W celu zwiększenia wydajności i wysokości podnoszenia st. Się pompy wielostopniowe o szeregowo równoległym układzie wirników. Pompy odśrodkowe mają bardzo szeroki zakres wydajności przy wysokości podnoszenia. W większości pomp odś. prędkość obrotowa wirnika jest równa prędkości obrotowej napędzającego go silnika elektr.
Pompy helikoidalne – ciecz przepływa w kierunku osiowo promieniowym. Wirnik ma tylko jedną tarcze o kształcie zbliżonym do stożka która stanowi całość z łopatkami. Ciecz płynie do spiralnego kanału zbiorczego w kadłubie – jednostopniowe poziome lub pionowe, duża wydajność.
Pompy diagonalne – ciecz przepływa w kierunku osiowo promieniowo osiowym .Wirnik podobny do helikoidalnej. Ma też kierownice z łopatkami prostującymi strugi cieczy wypływające z silnika kierunek jest ukośny .W kierownicy łopatkowej następuje przemiana składowej prędkości obwodowej w ciśnienie jednostop. poz. lub pion.

Pompy śmigłowe – zbudowane budowane w układach pionowych i poziomych. Przepływ cieczy ma stały kierunek osiowy. Oprócz wirnika ma kierownice usytuowana za wirnikiem. Zadaniem łopatek kierownicy jest usprawnienie przemiany materii kinetycznej cieczy na energię ciśnienia.
Pompy odwracalne – (pompa turbiny) Zadaniem jest magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w godzinach nocnych kiedy zużycie prądu jest małe. Zamian oddzielnych maszyn hydraulicznych stosuje się maszyny odwracalne. Maszyny te mogą pracować jako pompy jak i turbiny. Urządzenia takie współpracują z jedną maszyną elektryczną która pracuje jako silnik lub prądnica. Obecnie są budowane pompo turbiny promieniowe o przepływie odśrodkowym lub dośrodkowym, diagonalnym jedno i dwu stopniowym helikoidalnym o przepływie ukośnym. Pompo turbiny mają różne kierunki wirowania przy przepływie pompowym i turbinowym. Pompo turbina ma dwie prędkości obrotowe – inna dla przepływu pompowego inna dla przepływu turbinowego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta