profil

Podział ogólny krajobrazu

poleca 82% 764 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Krajobrazy nizinne
a) Krajobrazy nadmorskie: wydmowy, deltowy, jeziorno-bagienny
b) Krajobrazy dolin i równin akumulacyjnych: den dolinnych, tarasów z wydmami, równin poleskich, równin śródgórskich
c) Krajobrazy młodoglacjalne: równin i wzniesień morenowych, pagórkowaty i pojezierny, sandrowy pojezierny
d) Krajobrazy staroglacjalne: równin peryglacjalnych, ostańców peryglacjalnych (starych moren, kemów i ozów)

2) Krajobrazy wyżynne
a) Lessowy
b) Na skałach węglanowych
c) Na skałach krzemianowych

3) Krajobrazy górskie
a) Regla dolnego
b) Regla górnego
c) Subalpejski i alpejski

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona