profil

Historia Powszechna i historia Polski (od Rewolucji Francuskiej), daty

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów

1.WIELKA REWOLUCJA FRANCUSKA
TRZY STANY => ZGROMADZENIE NARODOWE 1789 W SALI DO GRY W PIŁKĘ
1791 - KONSTYTUCJA
1792 – WYPOWIEDZENIE WOJNY AUSTRII
1793 – KONSTYTUCJA JAKOBINOW, ŚCIĘCIE KROLA, TERROR JAKOBIŃSKI
1794 – PRZEWROT TERMIDORIAŃSKI – RZADZI DYREKTORIAT
1795 – KONSTYTUCJA DYREKTORIATU
1797 – POKOJ W CAMPO FORMIO – Z AUSTRIĄ
DRUGA KOALICJA – 1798 – ANGLIA, TURCJA, AUSTRIA, ROSJA
1799 – NAPOLEON PRZEJMUJE WŁADZĘ
1801 – KODEKS CYWILNY FRANCUZÓW
NAPOLEON: 1802 – DOŻYWOTNI KONSUL, 1804 – CESARZ
TRZECIA KOALICJA - 1803-5 – ANGLIA, AUSTRIA, SZWECJA, ROSJA, NEAPOL (TRAFALGAR, AUSTERLITZ – BITWA 3 CESARZY)
CZWARTA KOALICJA – 1806-7 – PRUSY, SAKSONIA, ROSJA, IŁAWA I FRYDLAND, TYLŻA
PIĄTA KOALICJA – 1809 – ANGLIA, AUSTRIA, RASZYN, KAMPANIA ROSYJSKA, BEREZYNA
SZÓSTA KOALICJA 1813-14 – ANGLIA, ROSJA, PRUSY, SZWECJA, AUSTRIA; LIPSK, ABDYKACJA – 1814, 100 DNI NAPOLEONA, WATERLOO
2.KONGRES WIEDEŃSKI – IX 1814 – VIII 1815
ZASADY: RESTAURACJI, RÓWNOWAGI SIŁ I LEGITYMIZMU
POSTANOWIENIA: ROZBIOR NIEMIEC, WŁOCH, UTW. KRÓL. NIDERLANDÓW, ŚWIĘTE PRZY.
3.POWSTANIA W POLSCE:
LISTOPADOWE – 1830-31:
AKCJA NA BELWEDER – 29 XI 1930
RZĄD TYMCZ. ADAMA CZARTORYSKIEGO
STOCZEK I WAWER, KRWAWA POD GROCHOWEM, KLĘSKA W OSTROŁĘCE
21 X 1831 – KONIEC WALK
REPRESJE: ZAMKNIĘCIE UNIWERSYTETÓW,KONIEC KONSTYTUCJI,CYTADELA
KRAKOWSKIE – 1846
ROZBITE PRZEZ CHŁOPÓW – RABACJA W GALICJI
STYCZNIOWE
4.WIELKA EMIGRACJA:
KOMITET NARODOWY POLSKI – LELEWEL – 1831
TOWARZYSTWO DEMOKR. POLSKIE – MALY (1832) I WIELKI (1836) MANIFEST
HOTEL LAMBERT – CZARTORYSKI – 1833
GROMADY LUDU POLSKIEGO – WORCELL, KRĘPOWSKI – 1835
5.WIOSNA LUDÓW:
FRANCJA: OBALENIE LUDWIKA FILIPA, 1848 – UTW. REP, NAPOLEON III CES. 1852
WŁOCHY: REWOLUCJA NA SYCYLII, LOMBARDII I WENECJI
AUSTRIA: REWOLUCJA WIEDEŃSKA 1848, DYMISJA METTERNICHA, PO NIM FRANZ JOSEF
WEGRY: POWOŁANIE RZADU KOSSUTHA, INTERWENCJA ROSJI, 1849 – KLĘSKA
NIEMCY: REWOLUCJA BERLIŃSKA, PARLAMENT FRANKFURCKI, GRUDZIEŃ 1848 – KLĘSKA W PRUSACH, 1849 – W INNYCH KRAJACH NIEMIECKICH
POLACY WE WIOSNIE: BEM, CHRZANOWSKI, MIEROSŁAWSKI, MICKIEWICZ
6.NIEMCY: ZJEDN. I POLITYKA WEWNĘTRZNA BISMARCKA:
1807 – REFORMY W PRUSACH
1834 – ZWIĄZEK CELNY
1848 – W KARLSBADZIE ZBIERA SIĘ PARLAMENT OGÓLNO NIEMIECKI– 2 KONCEPCJE
1862 – WILHELM I CESARZEM, BISMARCK PREMIEREM
1863- WOJNA Z DANIĄ (SZLEZWIK I HOLSZTYN)
1866 – WOJNA Z AUSTRIĄ (WŁOCHY PO STRONIE NIEMIEC)
1866 – POWSTAJE ZWIAZEK PÓŁNOCNONIEM (LATERAŃSKI)
1870 – KORONA HISZPANIA DLA LEOPOLDA HOHENZOLERNA
1870 – WOJNA FRANCUSKO – PRUSKA
1871 – POWSTAJE PARTIA CENTRUM – KOŚCIELNA I PROFEDER.
10 MAJA 1871 – POKÓJ WE FRANKFURCIE (ALZ. I LOTARYNGIA)
18 STYCZNIA 1871 – PROKLAMOWANIE CESARSTWA NIEM.
1872-5 – KULTURKAMPF: KONTROLA PAŃSTWA NAD KOŚCIOŁEM, EGZAMIN DLA KSIĘZY, WYDALENIE JEZUITÓW, ŚLUBY CYWILNE, KARA DLA KSIĘŻY KRYTYKUJĄCYCH RZĄD
1875- POWSTAJE SOCJALISTYCZNA PARTIA ROBOTNICZA
1880 – ZNIESIENIE KULTURKAMPFU BY WALCZYĆ Z SOCJALDEM.
1891 – ZJAZD PARTII W ERFURCIE
7.POLITYKA ZEWNĘTRZNA BISMARCKA:
1873 – SOJUSZ 3 CESARZY (A LA TEN Z LAT 1815-48)
1875 – POWSTANIE BOŚNIA I HERCEGOWINA, POTEM SERBIA I CZARNOGORA VS TURCJA
1877 - WOJNA ROSYJSKO – TURECKA
1878 – POKÓJ W SAN STEFANO: UTW. BUŁGARII, DOBRUDŻA DLA RUMUNII, BESARABIA DLA ROSJI, CO NIECO DLA SERBII I CZARNOGORY,
1878 – KONGRES BERLIŃSKI: KONIEC SOJUSZU 3 CESARZY, BUŁGARIA PODPORZĄDKOWANA FRANCJI, SERBIA I CZARNOGÓRA NIEPODLEGLE, BOŚNIA I HERCEGOWINA DLA AUSTROWĘGIER, CYPR DLA ANGLII, TUNIS DLA FRANCJI
1879 – BISMARCK ZAWIERA 2-JPRZYMIERZE Z AUSTROWĘGRAMI (OBRONNY-ROSJA)
1881 – ODNOWIENIE SOJUSZU 3 CESARZY (Z ROSJĄ)
1882 – SOJUSZ WŁOCH, NIEMIEC I AUSTROWĘGIER (ANTYFRANCUSKI)
8.ZJEDNOCZENIE WŁOCH:
1815: ROZBICIE WŁOCH NA 6 PAŃSTW
1820 – NIEPOKOJE WE WLOSZECH – KARBONARIUSZE, 1831 – „MŁODE WŁ.” MAZZINI
1848 – WIOSNA LUDOW NA SYCYLII
1852 – CAMIL CAVOUR PREMIEREM PIEMONTU – REFORMY
KONCEPCJE ZJEDNOCZENIA: REWOLUCYJNA I FEDERACYJNA
1853-6 – SARDYNIA W WOJNIE KRYM. VS ROSJA – MIAŁO BYĆ KSIĘSTWO PŁN WŁ.
1859 – WOJNA Z AUSTRIĄ (FRANCJA PO STRONIE PIEMONTU) – (LOMBARDIA)
1860 – POWSTANIE WE WŁOSZECH – GARIBALDI I MAZZINI, PRZYŁĄCZENEI NEAPOLU
1861 – ZJEDNOCZENIE WŁOCH, WIKTOR EMANUEL KRÓLEM
1864 – GARIBALDI CHCE ODZYSKAC RZYM
1866 – WOJNA PRUSKO AUSTRIACKA, POMIMO KLĘSK AUSTR. WENECJA DLA WŁOCH
1870 – WOJNA NIEMIECKO FRANCUSKA – NAPOL. WYSZEDŁ Z RZYMU, ZAJĘLI WŁOSI
21 STYCZNIA 1871 – STOLICĄ WŁOCH RZYM – KONIEC ZJEDNOCZENIA
KONFLIKT Z PAPIEŻEM PIUS IX, LEON XIII KAZE BOJKOTOWAC WYBORY
9.REPUBLIKA WE FRANCJI
1848 – PROKLAMACJA REPUBLIKI – PREZ. NA 4 LATA, WYBORY POWSZ, TAJNE, BEZPOSR.
WYGRYWA LUDWIK NAPOLEON 1853-6 WOJNY KRYMSKIE Z ROSJĄ
1859 – WOJNA Z AUSTRIĄ – ODZYSKANIE SABAUDII I NICEI
1869 – OTWARTY KANAŁ SUESKI
1870 – ZAANGAZOWAL SIĘ W HISZPANI, CO DOPROWADZIŁO GO DO UPADKU WSKUTEK WOJNY Z PRUSAMI
POWOŁANY RZĄD OBRONY NARODOWEJ – 28 MARCA 1871 – ZAWIESZENIE BRONI
ZGROMADZENIE NARODOWE Z THIERSEM NA CZELE – ZAMIESZKI
28 MARCA 1871 – PROKLAMOWANIE KOMUNY (NAWIĄZANIE DO KOMUNY Z 1792)
27 MAJA 1871 – THIERS ZDOBYWA PARYŻ – 10 MAJA 1871 TRAKTAT POKOJOWY
NA SKUTEK IZOLACJI PRZEZ NIEMCY AKTYWNA POLITYKA KOLONIALNA
1880 – TOWARZYSTWO BUDOWY KANAŁU PANAMSKIEGO I NADUŻYCIA
10.ROSJA
PIOTR I MONARCHĄ ABSOLUTNYM, ROSJA ŻANDARMEM EUROPY
1853 – WOJNA ROSJI (MIKOŁAJ I) Z TURCJĄ, POTEM KOALICJA FRANCJA-PIEMONT-ANGLIA
1856 - POKOJ W PARYŻU
1861 – UWLASZCZENIE (ALEKSANDER II)
1862 – „ZIEMIA I WOLA”
1871-4 REFORMY
1881 – ZAMORDOWANIE ALEKSANDRA II, ALEKSANDER III JESZCZE GORSZY
1898 – S-DPRR: BOLSZEWICY, MIENSZEWICY,
22 STYCZNIA 1905 – „KRWAWA NIEDZIELA”
1906 - PIERWSZA KONSTYTUCJA, CAR NADAL DUŻA WŁADZA, W RZADZIE STOŁYPIN
1907 – CAR ROZPISUJE NOWE WYBORY DO DUMY, W RZĄDZIE STOŁYPIN
11.WIELKA BRYTANIA
WIGOWIE (PARTIA LIBERALNA) I TORYSI (PARTIA KONSERWATYWNA)
REFORMY SPOŁECZNE: OGR. PRACY KOBET I DZIECI
PROBLEM IRLANDII (SINN FEIN) , 1847 – ZARAZA ZIEMNIACZANA W IRLANDII, EMIGR.
12.TURCJA
1821 – POWSTANIE GRECKIE PRZECIW TURKOM, W EUROPIE FILHELLENIZM
ROSJA, FRANCJA I ANGLIA POMAGAJĄ
1829 – POKOJ W ADRIANOPOLU – ZAKOŃCZENIE WOJNY
WYBRZEŻE I GWARANCJE HANDLU NA MORZU CZARNYM DLA ROSJI, MOŁDAWIA I WOŁOSZCZYZNA MAJĄ AUTONOMIĘ POD PROTEKTORATEM ROSJI, GRECJA NIE PODLEGŁA
W TURCJI REFORMY WEWNĘTRZNE – LIBERALIZACJA WOBEC CHRZESCIJAN
1860 POWSTAJE KSIĘSTWO CZARNOGÓRY 1862 RUMUNIA
13.KOLONIALIZM
AZJA
a)CHINY – POLITYKA IZOLACJI (ANGLIA)
DLA EUROPY TYLKO KANTON
I WOJNA OPIUMOWA – 1839-42, TRACĄ HONGKONG
1844 – TRAKTATY Z USA I FRANCJĄ
II WOJNA OPIUMOWA – 1856-60, LEGALIZACJA OPIUM
1899 – POWSTANIE BOKSEROW – „PIĘŚĆ W IMIĘ POKOJU I SPRAWIEDL.”, JATKA Z UDZIAŁEM CAŁEJ EUROPY, CHORY CZŁOWIEK AZJI
b)JAPONIA – IZOLACJONIZM, TYLKO NAGASAKI (USA)
1854 - TRAKT Z USA
1868 – LIKWIDACJA SZOGUNATU I CESARSTWO – REFORMY MEIDŻI
1894 – WOJNA Z CHINAMI I ZAJĘCIE MANDŻ+KOREI–BURA OD EUROPY
1895 - ZAJMUJE TAJWAN – PROBLEM Z ROSJĄ (PORT ARTHUR)
1904 – ATAK NA ROSJĘ
INDIE (ANGLIA)
CAŁE PD INDIE BRYT. – 1803 – DELI I CEJLON, 1819 KUPUJĄ SINGAPUR
KAMPANIA WSCHODNIOINDYJSKA
1857 – BUNT SIPAJOW (ŻOŁNIERZY INDYJSKICH)
1876 – CESARSTWO W INDIACH
ROZWOJ INDII
AFRYKA
EGIPT – WAŻNY DLA ANGLII Z UWAGI NA KANAŁ SUESKI (ANGLIA)
1869 – OTWARCIE KANAŁU
1876 – BANKRUCTWO EGIPSKIE (NAWET PO ZAKUPIE AKCJI)
KOMISJA DWUSTRONNA NADZORUJĄCA FINANSE EGIPTU
1881 - FRANCJA SIĘ WYCOFUJE BO BOI SIĘ O SWĄ DUPĘ W EUROPIE (SOJUSZ 3 CESARZY)
1882 – ZAJĘCIE EGIPTU
1914 – ANGLICY OFICJALNIE PRZEJMUJĄ WŁADZE W EGIPCIE
SUDAN – RZĄDZIŁ NIM EGIPT (ANGLIA)
1822– MUHAMAD ALI ZAJĄŁ SUDAN
1882 – POWSTANIE W EGIPCIE MUHAMAD AHMAD MESJASZ
1885 – PAŃSTWO TEOKRATYCZNE MAHDIEGO, 1898 – KLĘSKA
1899 –KONDOMINIUM EGIPSKO-BRYTYJSKIE
WOJNY BURSKIE (AFRYKA POŁUDNIOWA) –BAZĘ DO INDII (ANGLIA)
1880 – WALKI BO ANGOLE CHCIELI ANEKTOWAĆ TRANSWALL
1880-1 – I WOJNA BURSKA – 1884 TRANSWALL NIEPODLEGLY
1886- ODKRYCIE W TRANSWALU ZŁOTA, OKR. REPUBL. (RHODES)
1884 BECZUANA, RODEZJA, ODCIECIE OD MORZA TRANSWALU
1895 – NIEUDANA INWAZJA NA REPUBLIKE BURSKA
1902 – BEZ POMOCY NIEMIEC BUROWIE MUSIELI USTĄPIĆ
1910 - POWSTAJE ZWIĄZEK POŁUDNIOWEJ AFRYKI
ALGERIA I TUNIS (FRANCJA)
1830-50 – PODBÓJ PRZEZ FRANCJE
1881 – ZAJMUJE TUNIS UBIEGAJĄC WŁOCHY
IDĄ NA PD. ZACH: MADAGASKAR, GWINEA, WYBRZERZE KOŚCI SŁONIOWEJ – FRANCUSKA AFRYKA ZACHODNIA (1895)
INCYDENT W FASZODZIE – 1898, MARCHAND I KITCHENER
MAROKO (FRANCJA)
1900 – POŻYCZKI U FRANCUZÓW, BO MAROKO BIEDNE
1902 – FRANCUSKA KOMPANIA MAROKAŃSKA
8 KWIETNIA 1904 – ENTENTE CORDIALE + TAJNA DEKLARACJA
1906 – KONFERENCJA W HISZPANII – NIEMCY SIĘ BURZĄ – EFEKT BANK MIEDZYNARODOWY DOWODZONY PRZEZ FRANCJĘ
FRANCUSKA OKUPACJA FEZU I SKOK PANTERY
DLA NIEMCÓW CZĘŚC KONGA FRANC., DLA FRANCJI MAROKO
ETIOPIA (WŁOCHY)
1881 – POPIERAJĄ MENELIKA, 1889 – MENELIK II CESARZEM
WŁOCHY CHCĄ PRZEJĄĆ WŁADZĘ,MENELIK UNIEWAŻ UKŁ.Z 1889
1894 – ATAK NA ETIOPIĘ I 1896 – KLĘSKA WŁOCH POD ADUĄ
1906 – NIEPODLEGŁOŚĆ DLA ETIOPII
TRYPOLITANIA + CYRENAJKA = LIBIA (WŁOCHY)
ZDOB. ZA POPARCIE FRANCJI (ZA MAROKO), ALE RUCH OPORU
TERENY NIEMIECKIE:
1884 - NIEMIECKA AFRYKA PD. ZACH, TOGO, KAMERUN
1885 – ZANZIBAR
1890 – NIEMIECKA AFRYKA WSCHODNIA
KONGO (BELGIA)
KUPIŁ JE LEOPOLD II BO CHWALIŁ HENRYK STANLEY
14.USA
1783 – 13 KOLONII NIEPODLEGŁYCH, 1787 – KONSTYTUCJA
1823 – DOKTRYNA MONROE: AMERYKA DLA AMERYKANÓW, NIE KOLONIZOWAC, NIE SZKUDZIĆ EUROPIE, ZOSTAWIĆ KANADĘ
1803-67: LUIZJANA, FLORYDA, OREGON, TEKSAS, ALASKA
WOJNA SECESYJNA (1861-65):
1860 - LINCOLN, NA PD JEFFERSON DAVIS (SKONFED. STANY ZJEDN.)
1865 – KAPITULACJA, ALEDZIAŁA KU-KLUX-KLAN
1863 – NAPOLEON III PODBIJA MEKSYK, ALE W 1887 DOSTAJE W DUPE OD USA
EKSPANSJA DOLARA:
UZALEŻNIENIE AMERYKI POŁUDNIOWEJ
1898 – WYLECIAŁ W POWIETRZE AM. OKRET WOJENNY – ZA TO ZAJELI HISZPANSKA KUBĘ (1902 – REPUBLIKA KUBANSKA), FILIPINY, HAWAJE, PUERTO RICO
1903 – POWSTANIE W PANAMIE – KANAL PANAMSKI
15.BAŁKANY:
RUMUNIA:
1859 – UTWORZENIE KSIĘSTWA MOŁDAWII I WOŁOWSZCZYZNY
1881 – RUMUNIA KRÓLESTWEM
KONFLIKT Z ROSJĄ O BESARABIĘ, AUSTROWĘGRAMI O SIEDMIOGRÓD, BUŁGARIĄ O DOBRUDŻĘ (PO KONGRESIE W BERLINIE DLA RUMUNII)
BUŁGARIA
1887 – KSIĄŻE FERDYNAND ROZBUD. WOJSKO – BAŁKAŃSKIE PRUSY
CHCIAŁA MACEDONIĘ I TRACJĘ – PODLIZYWANIE SIĘ ROSJI
SKŁÓCONA Z SĄSIADAMI I HAMOWANA PRZEZ AUSTROWĘGRY
GRECJA
1830 – PEŁNA NIEZALEŻNOŚC
PRZECIWNICY: TURCJA, BUŁGARIA
1913 – ZAJĘCIE KRETY
SERBIA
1818 – WALKA O NIEPODLEGLOŚĆ, 1817- AUTONOMIA
AMBICJE – WIELKA SERBIA (MACEDONIA, CZARNOGÓRA, BOŚNIA I HERC.)
BOSNIA I HERCEGOWINA
1878 – AUSTROWĘGRY ZAJĘLY, 1908 – OFICJALNA ANEKSJA
SERBIA PODSKAKIWAŁA AUSTROWĘGROM NA TYM TERNIE (POP. ROSJI)
WOJNY BAŁKAŃSKIE:
a)LIGA BAŁKAŃSKA - CZWÓRPRZYMIERZE
1912 – TRAKTAT SERBIA-BUŁGARIA-CZARNOGÓRA
UKŁAD GRECKO-BUŁGARSKI (W KONCU BULGARIA SIĘ OBŁOWIŁA)
ATAK BUŁG. NA SERBIE (Z NIA TURCJA, CZARNOGORA I RUMUNIA) I GRECJE
DALEJ KOCIOŁ BAŁKAŃSKI: BUŁGARIA TRACIŁA DOBRUDZE (RUMUNIA) I TRACJE (TURCJA). MACEDONIA DLA SERBII I GRECJI
16.BLOKI MILITARNE:
TROJPRZYMIERZE
1879 – BISMARCK I AUSTROWĘGRY (DWÓJPRZYMIERZE)
1882 – DOŁACZAJĄ WŁOCHY, SKŁANIAŁY SIĘ KU ANGLII I FRANCJI
1902 – POROZUMIENIE FRANCJA-WŁOCHY (O AFRYCE PŁN.)
1914 – PRZYSTĘPUJE TURCJA (BOI SIĘ SERBII)
1915 – PRZYSTĘPUJE BUŁGARIA (ZA MACEDONIĘ I CZĘŚC SERBII)
TRÓJPOROZUMIENIE
WOJNA BYDLĘCA FRANCJI Z BISMARCKIEM – CŁA
1891 – ROKOWANIA FRANCUSKO ROSYJSKIE, EFEKT - SIERPIEŃ 1892
ANGLIA CHCIAŁA DO NIEMIEC (BO FASZODA) ALE NIEMCY NIE CHCIELI
4 KWIETNIA 1904 – ENTENTE CORDIALE, KONIEC SPLENDID ISOLATION
17.I WOJNA ŚWIATOWA
ZAGROŻENIE DLA TWO POWERS STANDARD
1920 – TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE
ROSJA PRZECIW WOJNIE
PRZYCZYNY: BAŁKANY (ROSJA-AUSTRIA), ROSJA-JAPONIA, FLOTA NIEMIEC, WOJNA BYDLĘCA, TURCJA I RUCHY NARODOWE, SARAJEWO 28.VI.1914
ULTIMATUM – SERBIA TRACI BOŚNIE I HERCEGOWINE I POWOLUJE AUSTRIACKI RZĄD
28 LIPCA 1914 – WYPOW WOJNY
1 SIERPNIA – NIEMCY-ROSJI
3 SIERPNIA NIEMCY FRANCJI
6 SIERPNIA – AUSTROWĘGRY ROSJI
PLAN: ZDOBYCIE PARYZA I RZUCENIE WOJSK NA MOSKWE
WPADKA W BELGII – KNEIC BLITZKRIEGU
SUKCESY RUSKICH Z AUSTRIA(WYPARTA Z SERBII) I PORAZKI Z NIEMCAMI
UWIEZIENIE FLOTY NIEMIECKIEJ W PORTACH
BLOKADA ANGIELSKA NA MORZU PÓLNOCNYM
1914 – PRZYSTEPUJE DO WOJNY JAPONIA PO STRONIE ENTENTY
1915 – NIEMCY PRZEŁAM. FRONT ROS. – WOJNA POZYCYJNA (DNIESTR)
1915 – WŁOCHY PRZYSTEPUJA DO WOJNY PRZECIW NIEMCOM
1915- NIEMCY ZATAPIAJĄ „LUSITANIE”
1916 – VERDUN – LUTY DO GRUDNIA
1916 – OFENSYWA BRUSILOWA
1916 – PRZYSTĄPIENIE RUMUNII
1917 – GRECJA ZMUSZONA DO PRZYLACZENIA DO WOJNY
1916 – NIEOGRANICZONA WOJNA PODWODNA
6 KWIETNIA 1917 – USA SIĘ DOŁACZA DO WOJNY (PO LUSITANII)
3 MARCA 1918 – POKÓJ W BRZEŚCIU NIEMCY-ROSJA: PANSTWA BAŁT.
24 WRZESNIA 1917 – KAPITULUJE BUŁGARIA
11 LISTOPADA 1918 – COMPIEGNE AKT KAPITULACJI
18.ŁAD WASZYNGTOŃSKI
KONFERENCJA PARYSKA – 18 I 1919 – 27 KRAJÓW, SPRAWA POLSKI: UTWORZENIE OKROJONEJ BEZ: POMORZA, WARMII, MAZUR, ŚLĄSKA
TRAKTAT WERSALSKI – 28 CZERWCA 1919 – KWESTIA NIEMIECKA:
ZWRACAJĄ: FRANCJI ALZACJĘ I LOTARYNGIĘ, LIDZE SAARĘ, BELGII EUPEN I MALMEDĘ, SZLEZWIK I HOLSZTYN – PLEBISCYT
ZWRACAJĄ KOLONIE:
ARMIA 100 TYS, FLOTA I LOTNICTWO ZLIKW., KONTRYBUCJA
MAŁY WERSALSKI – MOCARSTWA I POLSKA – OBRONA MIEJSZOŚCI
LIGA NARODOW: NIEUCIEKANIE SIĘ DO WOJNY, JAWNOŚĆ UMÓW, TERENY MANDATOWE. STRUKTURA: ZGROMADZENIE, RADA, SEKRETARIAT
SAINT GERMAIN – 10.IX.1919 – AUSTRIA: ROZPAD AUSTROWĘGIER; DLA WŁOCH TYROL I TRIEST, DLA UGOSŁAWII SŁOWENIA, BOŚNIA, HERCEGOWINA, DALMACJA I STYRIA; FLOTA DLA ZWYCIĘZCÓW; ARMIA 30 TYS.
NEUILLY – 27.XI.1919 – BUŁGARIA – RUMUNII – DOBRUDŻA, GRECJI – ZACHODNIĄ TRACJĘ, JUGOSŁAWII MACODENIE, REPARACJE I UTRATA FLOTY
TRIANON – 4.VI.1920 – RUMUNII SIEDMIOGRÓD I CZĘŚĆBANATU; JUGOSŁAWII CHORWACJA I SLOWENIA; CZECHOSLOWACJI I AUSTRII; KONTROLA NAD ŻEGLUGĄ
SEVRES – 10 SIERPNIA 1920 – KWESTIA TURECKA – UTRATA 4/5, MANDATY NAD LIBANEM + SYRIĄ, PALESTYNĄ + IRAKIEM, CIEŚNINY ZDEMILITARYZOWANE, KONTRYB.
LOZANNA 21 XI 1922 – 23 VII 1923 – RENEGOCJACJE SEVRES
KONFERENCJA WASZYNGTOŃSKA – 12.11.1921 – 6-2-1922 – FLOTA
GENUA – 10.4-19.5.1922 – FINANSE ROSJI
RAPALLO – 16.4.1922, 30.12.1922 – UTWORZENIE ZSRR
19.REWOLUCJA W ROSJI
REWOLUCJA LUTOWA 23 II 1917 – STRAJKI I ROZRUCHY
GOLICYN PRZEKAZUJE WŁADZE DUMIE
MARZEC 1917 - KOMITET TYMCZASOWY VS PIOTROGRODZKA RADA DELEGATÓW RIŻ
ABDYKUJE MIKOŁAJ II
OFENSYWA KIEREŃSKIEGO (CZŁONEK RAD DELEGATÓW)
17 KWIETNIA 1917 – TEZY KWIETNIOWE LENINA PO EMIGRACJI
KIERENSKI BYŁ DUPA, TROCKI OPANOWUJE RADY LOKALNE
ZAMACH GEN KORNIŁOWA – WRZESIEŃ 1917
REWOLUCJA PAZDZIERNIKOWA – 6-7 LISTOPAD (24-5 PAZDZIERNIK KAL. JUL.): OPANOWANIE PALACU ZIMOWEGO, CENTRALI TELEF., ARSENALU BRONI, KIERENSKI ZBIEGL
7 LISTOPADA 1917 OGÓLNOROSYJSKI ZJAZD DELEGATÓW POWOŁUJE RADĘ KOMISARZY LUDOWYCH Z LENINEM NA CZELE. KONIEC RZADU TYMCZASOWEGO
POKÓJ BRZESKI
20.SYTUACJA W POLSCE
I POŁOWA XIX WIEKU
ZABÓR PRUSKI: ROLNICTWO – NOWOCZESNE, SPICHLERZ NIEMIEC; PRZEMYSŁ – INWESTYCJE NA ŚLĄSKU, ZAKŁADY CEGIELSKIEGO; UWŁ. - 1811
ZABÓR ROSYJSKI (KRÓLESTWO POLSKIE): TOWARZYSTWO KREDYTOWE ZIEMSKIE, SŁABY ROZWÓJ PRZEMYSŁU; UWŁASZCZENIE 1864
ZABÓR AUSTRIACKI – GRANICE CELNE, BIDA, PRZELUDNIENIE; UWŁASZCZENIE – 1848
II POŁOWA XIX WIEKU:
ZABÓR PRUSKI: PRZESTAWIENIE ROLNICTWA NA HODOWLĘ, GWAŁTOWNA URBANIZACJA, NOWOCZ.INFRASTRUKTURA, MECHANIZACJA, GERMANIZACJA
ZABÓR ROSYJSKI: KRYZYS ROLNICTWA, ROZWÓJ PRZEMYSŁU PO OTWARCIU GRANICY, ROZWÓJ PRZEMYSŁU, RUSYFIKACJA
ZABÓR AUSTRIACKI: KRYZYS ROLNICTWA, WYDOBYCIE ROPY – DO 1909
21.RUCHY NARODOWE:
RUCH LUDOWY:
KS. STOJAŁOWSKI: „PSZCZÓŁKA” I „WIENIEC”
1895 – SL; 1903 – PSL; 1913: PSL PIAST I LEWICA
RUCH NARODOWY:
1886: ZMP „ZET”, W SZWAJCARII LIGA POLSKA
1893: LIGA POLSKA => LIGA NARODOWA (LEGALNA WALKA O AUTONOMIĘ, NIEPODLEGŁOŚĆ, EGOIZM NARODOWY.
RUCH ROBOTNICZY:
1882 – I PROLETARIAT: WARYŃSKI
1888 – II PROLETARIAT – KASPRZAK
1889 – ZWIĄZEK ROBOTNIKÓW POLSKICH (MARCHLEWSKI)
1892 – PPS (LIMANOWSKI, WOJCIECHOWSKI, PIŁSUDZKI)
1893- S-DKP => 1900 S-DKPIL (MARCHLEWSKI, DZIERŻ., LUX.)
1897 – POLSKA PARTIA S-D (DASZYŃSKI)
22.WALKA O GRANICE:
POŁUDNIOWA - KONFERENCJA W SPA – 28 LIPCA 1920 – ŚLĄSK CIESZYŃSKI CZECHOM
POŁUDNIOWO - WSCHODNIA – 21 IV 1920 TRAKTAT Z UKRAINA: ZBRUCZ – HORYŃ
WSCHODNIA – TR.RYSKI – 18 III 1921: DZISNA–DOKSZYCE–SŁUCZ–OSTRÓG-ZBRUCZ
PÓŁNOCNO – WSCHODNIA – 1922 – SEJM LITWY UZNAJE WILEŃSZCZYZNĘ ZA POLSKĄ
PÓŁNOCNA – TRAKTAT WERSALSKI – DOSTĘP DO MORZA, WARMIA I MAZURY - PLEBISCYT
ZACHODNIA – TRAKTAT WERSALSKI (PO POWSTANIACH) – PODZIAŁ ŚLĄSKA (PLEBISCYT)
23.POWSTANIA
W WIELKOPOLSCE – 27 GRUDNIA 1918 – NIEMIECKA OFENSYWA, POTEM ULTIMATUM
ŚLĄSKIE:
PIERWSZE: WOBEC NASTROJÓW ANTYPOLSKICH – ROZB. PRZEZ NIEMCÓW
DRUGIE: TERROR NIEMIECKI ZWIĄZANY Z PLEBISCYTAMI - 21.III.1921
TRZECIE – PO OGŁOSZENIU DECYZJI O PODZIALE ŚLĄSKA – 3 MAJA 1921
24.KONSTYTUCJE
MARCOWA: 17.III.1921
PRAWO WYB.: RÓWNE, TAJNE, POWSZ, BEZP, PROP.
BIERNE 25/40, CZYNNE 21/30
WŁADZA: USTAWODAWCZA - SEJM – 444 – 5 LAT, WYKONAWCZA – PREZYDENT – 7 LAT + ZGR. NAR., SĄDOWNICZA – NIEZAWISŁE SĄDY
KWIETNIOWA: 23.IV.1935:
PRAWO WYB.: RÓWNE, TAJNE, POWSZ., BEZP., CZYNNE 24, BIERNE 30
WŁADZA: USTAWODAWCZA – SEJM – 208 + SENAT – 96 (5 LAT), WYKONAWCZA – PREZYDENT (7 LAT), SĄDOWNICZA – NIEZAWISŁE SĄDY
25.POLSKA PO 1945
15 - 21 GRUDNIA – PPS + PPR = PZPR
PLANY: TRZYLETNI (1947-9), SZEŚCIOLETNI (1950-55)
12. VII. 1952 – KONSTYTUCJA PRL
1956 – „CZERWIEC” W POZN., „KRYZYS PAŹDZ.”,KATOWICE, UB,
1958 – MAŁA STABILIZACJA GOMÓŁKI
1965 – ORĘDZIE BP.POLSKICH DO NIEMIECKICH, 1966 – MILLENIUM
1968 – PRASKA WIOSNA, „DZIADY”, NAGONKA ANTYŻYD., LITERACI, STUDENCI
1970 – PODWYŻKA, BRAKI RYNKOWE, STRAJKK W STOCZNI GDAŃSKIEJ, PACYFIKACJA (XII), GOMÓŁKĘ ZASTĘPUJE GIEREK
1976 – JAROSZEWICZ ZAPOWIADA PODWYŻKI CUKRU – STRAJKI W RADOMIU, URSUSIE, PŁOCKU, POWST. KOR, KARTKI NA CUKIER
1980 - 1 – PODWYŻKA MIĘSA, STRAJKI – ROZLANE NA CAŁY KRAJ, 18 VIII 1980 – MIEDZYZAKŁADOWY KOMITET STRAJKOWY, 30 VIII ROKOW. Z RZĄDEM, GIERKA ZAST. KANIA, NSZZ SOLIDARNOSC
1981 – PAŃSTWA „BRATNIE” ROBIĄ W POLSCE MANEWRY

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 13 minuty

Ciekawostki ze świata
Typ pracy