profil

Oblicza bezdomności co literaturze. Omów problem analizując celowowybrane utwory z literatury współczesnej

poleca 85% 208 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I Bibliografia podmiotowa
1. F.M. Dostojewski , ? Zbrodnia i Kara? Kraków,2003 .
2. M . Knopnicka , ? Miłosierdzie gminy?Warszawa,1982
3. Z. .Nałkowska , ? Granica? , Warszawa ,1975
4. S . Żeromski , ?Ludzie bezbronni? , Lublin, 1982
5. S . Żeromski , ? Przedwiośnie?, Wrocław, 1982

II Biografia przedmiotowa
1. Kamiński L., leksykon dzieł literackich; Warszawa- Kraków 1981.
2. Krzyżanowski J., Dzieje literatury polskiej; Warszawa 1996.
3. Matoszko J., słownik tematów literackich, Białystok 2002.

III Ramowy plan wypowiedzi
1. Wstęp:
a) Bezdomność jako szerokie pojęcie w wielu utworach literackich,

2. Argumenty ( rozwiniecie )
a) bezdomność, a bunt wobec świata,
b) ukazywanie bezdomności w relacji ojciec- syn
c) omówienie rodzai bezdomności

Podoba się? Tak Nie