profil

Przygotowanie do sprawdzianu. How much, How many , some any, rzeczowniki policzalnie i nie policzalne.

poleca 81% 1427 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Unit. 7
Frightened ? przestraszony
Excited - podekscytowany
Surprised ? zdumiony
Angry - zły
Puzzled - zakłopotany, zdziwiony
Worried ? zmartwiony
Bored - znudzony

Oh dear.
What?s up ?
You?ll see!


The first conditional
Future simple (will czasownik) if present simple
If Present Simple , Future Simple(will czasownik)

They will go on a trip if he earns some Money.

Pojadą w podróż jeśli zarobi pieniądze.
Jeśli nie = if not
if not = unless

Policzalne i nie policzalne. !
Countable [C] POLICZALNE - nazwy rzeczy, które można policzyć (pięć stołów, kilka pralek)
Uncountable [U] NIEPOLICZALNE - przeciwieństwo poprzednich (energia, mleko, krew, żelazo, szczęście)


An Orange Two Oranges Three oranges

Przykłady.
Policzalne
(Countable) Niepoliczalne (Uncountable)
Apple ?Jabłka
Orange ? Pomarańcze
Bottle -
Bowl -
CD- płyty
People ? ludzie
Book - książki Advice ? porada
Air ? powietrze
Blood ? krew
Chocolate ? czekolada
Coffee ? Kawa
Fruit - owoc
Salt ? sól
Water ?woda
Juice ? sok
Gold - złoto
Milk - mleko


How much water is there In the bowl ?
How many books are there next to your bed?

Some / any

SOME ? jakieś, kilka, trochę.
Używamy w twierdzeniu w liczbie mnogiej z rzeczownikami nie policzalnymi i policzalnymi.

ANY- żadnych.
Używamy w pytaniach i przeczeniach.

Jednak przy oferowaniu, bądź prośbach używamy Some (pytanie) Na przykład: Would you like some tea?
SOME używa się :
? w zdaniach twierdzących, np:
- We have some English books at home. (Mamy jakieś [trochę] książek z angielskiego [angielskich] w domu)
- I still have some coffee in my cup. (Nadal mam trochę kawy w filiżance).
- She had some pizza for lunch. (Zjadła trochę pizzy na lunch)
? w pytaniach, kiedy jesteśmy pewni odpowiedzi, np.
- Did she give you some books? (Czy ona dała ci trochę [jakieś] książek? = jestem pewny, że dała)
- Do we still have some time? (Czy mamy jeszcze trochę czasu? = wiem, że mamy)
- Is there still some milk left in the fridge? (Czy w lodówce jest jeszcze trochę mleka? = jestem pewny, że jest)
? w pytaniach wyrażających prośbę, np.
- Could you give me some advice, please? (Czy mógłbyś dać mi radę?)
- Could pass me some sugar, please? (Czy mógłbyś podać mi cukier?)
- Would you be as kind as to lend me some money? (Byłbyś tak miły i pożyczył mi trochę pieniędzy?)

Any
ANY używa się:
? w pytaniach, np:
- Do you have any brothers and sisters? (Czy masz rodzeństwo? = nie wiem czy ma)
- Are there any cookies left? (Czy zostało jeszcze trochę ciastek? = nie wiem czy zostało)
- Is there any time left? (Czy jestjeszcze trochę czasu? = nie wiem czy jest)
? w przeczeniach z "not", w znaczeniu "żaden", np.
- She doesn't have any siblings. (Ona nie ma rodzeństwa. = she has no siblings)
- She doesn't have any time for us. (Ona nie ma dla nas czasu. = she has no time for us)
- We didn't see any people in that room. (Nie widzieliśmy ludzi w tamtym pokoju. = we saw no people)
? w zdaniach twierdzących, w znaczeniu "jakichkolwiek", np.
- You can take any of these magazines. (Możesz wziąć jakiekolwiek z tych czasopism.)
- I will go to any school to avoid a draft. (Pójdę do jakiejkolwiek szkoły, aby uniknąć wcielenia do armii.)
- Choose any salad you want. (Wybierz jakąkolwiek chcesz sałatkę.

A lot
Wyrażenia "a lot of" i "lots of" oznaczają "dużo" i używane są zarówno z rzeczownikami niepoliczalnymi jak i policzlnymi np.:
? I have a lot of friend = I have many friends.
? I haven't got much suger left = I haven't got a lot of suger left.
? There is a lot of water here = ther is much water here.
? Have you got much work to do? = Have you got a lot of work to do?

NATOMIAST W ZAŁĄCZNIKU MACIE WIĘCEJ.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty