profil

Konflikt chrześcijan i Rzymian w "Quo Vadis"

poleca 83% 1142 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Chrześcijanie byli bardzo religijni i uduchowieni. Modlitwa sprawiała im radość i dawała uczucie duchowego spełnienia. Szukali w niej ratunku od rozpusty Cezara i sromoty jego Palatynu. Akte, która była poganką zaskoczyło nieziemskie uniesienie Ligii podczas jej "rozmowy z Bogiem". Nie potrafiła pojąć szczęścia Ligii, którego doznawała w trakcie modlitwy i wyzbycia się przyziemnych rozkoszy. Rzymianie swoją niezdolność do zrozumienia chrześcijan tłumaczyli niedołężnością ich dusz. Uważali się za ulepionych z innej gliny.
Powodem potępienia chrześcijan było niezrozumienie ich wiary przez Rzymian.
Chrześcijanie musieli kryć się przed Rzymianami, którzy nienawidzili ich i posądzali o zbrodnie. Św. Piotr był prostym człowiekiem, który głosił naukę Chrystusa, której był naocznym świadkiem. Mówiła ona, że ludzie mają być dobrzy, sprawiedliwi, by po śmierci żyć w spokoju. Chrześcijaństwo nauczało jak przebaczać i odpłacać dobrem na zło.
Chrześcijanie uosabiają świat ducha w "Quo Vadis". Kierowali eis oni zasadami zupełne innymi niż Rzymianie. Oni to, nie rozumieli jednak jak wiara może być ważniejsza nawet od życia. Wyznawcy Chrystusa przedstawiali, że takie wartości jak: poszanowanie życia, miłość bliźniego oraz wybaczanie innym są czymś dobrym i wartym naśladowania. Odmienność uduchowionego świata od materialistycznego była powodem prześladowań wyznawców nowej wiary.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury