profil

Wymień źródła historyczne

poleca 85% 639 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Źródła historyczne:
1) pisane:
a) aktowe (normatywne, np. konstytucje, kodeksy, statuty),
b) opisowe (kroniki, pamiętniki, wspomnienia),

2) niepisane:
a) w środowisku naturalnym (zamki, kościoły, miasta)
b) w środowisku sztucznym (obrazy w muzeum itp.)

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona