profil

II Wojna światowa

poleca 85% 1332 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Największy konflikt militarny w dziejach ludzkości datuje się miedzy 1 IX 1939 a 2 IX 1945 rozgrywał się na wszystkich kontynentach i zaangażował największą ilość państw i środków w dziejach wojen. Pierwsze pytanie jakie powinniśmy sobie postawić to gdzie szukać przyczyn tak wielkiego konfliktu w dziejach ludzkości.

Przyczyny II wojny światowej


Traktaty jakie podpisały po zakończeniu I wojny światowej państwa pokonane pozostawiały w społeczeństwach, jak i w umysłach polityków poczucie wielkiej krzywdy, czy nawet jak w przypadku Niemiec poczucie zdrady. Poza tym nie rozwiązły żadnych sprzeczności między poszczególnymi państwami, co więcej stworzyły nowe. Na jednym biegunie znalazły się zawiedzione Niemcy, Włochy, czy Japonia, na drugim Francja USA i Wielka Brytania. Ważna tez była rola Związku Radzieckiego na początku niedocenianego potem sterującego polityką większości państw. Ważna datą w dziejach II wojny jest wielki kryzys, którego skutki pozwoliły w wielu krajach na dojście do władzy czynników radykalnych, jak w przypadku Niemiec, czy Włoch. Pozwoliło to stworzyć układ, który dążył do panowania nad światem i podzielenia stref wpływów między Włochy Niemcy i Japonię. ZSRR sądziło, że podobnie jak pierwsza wojna tak i kolejna, która według słów Lenina jest nieunikniona, wykrwawi poszczególne demokratyczne państwa i pozwoli w końcu na przeniesienie rewolucji na Zachodnią Europę. Bezpośrednie zagrożenie dla ładu pokojowego stanowiły Niemcy, które 16 III 1935 roku wprowadziły powszechny obowiązek służby wojskowej, 7 III 1936 roku obsadziły wojskami zdemilitaryzowaną Nadrenię. Wszystko to było sprzeczne z traktatem wersalskim, jednak nie spotykało się z żadną reakcją ani państw zachodnich ani Ligi Narodów.

Działania Państw Osi przygotowujące wojnę


Już w lipcu 1936 roku III Rzesza zaangażowała się w wojnę w Hiszpanii popierając prawicowy rząd generała Franco. 13 III 1938 roku Hitlerowi udało się spełnić jedno z jego największych marzeń, przyłączyć Austrię do Niemiec. Jednak to nie oznaczało końca jego apetytów, w wyniku nacisków na Czechosłowację i państwa zachodnie udało mu się wymusić podpisanie tzw. układu monachijskiego, który włączał do Niemiec Sudety. 14 III 1939 roku Niemcy podporządkowały sobie Słowację, a 15 III 1939 roku zajęły Czechy. Już od października wysuwały żądania wobec Polski dotyczące korytarza przez Pomorze Gdańskie do Niemiec, jak i samego Gdańska. 23 III 1939 Niemcy przejęły autonomiczny okręg Kłajpedy, który był częścią niepodległej Litwy. Poza działaniami Niemiec również Włochy prowadziły agresywna politykę, czego efektem było anektowanie Albanii 7 IV 1939 roku. Trzeci z sojuszników - Japonia dążąc do zdobycia hegemonii w Azji rozpoczęła wojnę z Chinami. Najpierw w listopadzie 1931 zajęła północno wschodnia część Chin - Mandżurię tworząc marionetkowe państwo Mandżukuo całkowicie podporządkowane Tokio. 7 lipca 1937 Japonia rozpoczęła wojnę z Chinami w celu całkowitego ich opanowania, w maju 1939 roku Japonia uderzyła na Mongolię, jednak siły japońskie zostały odparte przez ZSRR na rzeką Chałchyn-goł. Mimo wyraźnie agresywnych zamiarów Państw Osi nie potkały się one z żadnym sprzeciwem Ligi Narodów, z zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które przyjęły politykę nieangażowania się w sprawy europejskie. Również Francja i Wielka Brytania "przymykały oko" na poczynania Niemiec ich sojuszników. Jednak osobą, która bezpośrednio umożliwiła wybuch drugiej wojny światowej był Józef Stalin to dzięki jego zgodzie na podpisanie układu sojuszniczego z Niemcami (23 sierpnia 1939 tzw. pakt Ribbentrop - Mołotow, który dzielił Europę Wschodnia na strefy wpływów niemiecką i radziecką). Działania dyplomacji Wielkiej Brytanii i Francji okazały się mizerne mimo podpisanych umów z Polską czy Czechosłowacja oba państwa nie zrobiły nic konkretnego by obronić ich niepodległość.

Kalendarium


1 IX 1939 początek II wojny światowej. Niemcy bez wypowiedzenia wojny wkraczają na tereny Polski. Dzięki przygniatającej przewadze w ludziach i sprzęcie przełamują Polską obronę

3 IX 1939 Wielka Brytania i Francja w wyniku realizacji umów i gwarancji międzynarodowych z Polska wypowiadają wojnę Niemcom. Jednak rozpoczyna się tzw. dziwna wojna, bowiem zmobilizowane oddziały francuskie nie przekraczają granicy z Niemcami i pozwalają III Rzeszy dalej spokojnie walczyć w Polsce

17 IX 1939 ZSRR wkracza na tereny walczącej Polski co przypieczętowuje jej upadek. Rząd Polski obradujący w nadgranicznej Kołomyi przekracza granice z Rumunią, gdzie zostaje internowany. W wyniku podziały terytorium Polski Niemcy zajmują jej zachodnią część po rzeki Pisa Narew Wisła i San. Część z zajętych ziem przekazują Słowacji. ZSRR zajmuje Kresy Wschodnie, przy czym Wilno i okolice przekazuje Litwie. Niemcy wprowadzają własny porządek na terenach polskich część włączają do Rzeszy z części Tworzą Generalne Gubernatorstwo. ZSRR w wyniku przeprowadzonych i sfałszowanych wyborów włącza zajęte terytoria do Ukraińskiej i Białoruskiej SRR.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata