profil

Chronologia władców polskich

poleca 83% 723 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Chronologia władców polskich

POLSKA W OKRESIE MONARCHII PATRYMONIALNEJ

Mieszko I 963 - 992
Bolesław I Chrobry Wielki, król 1025 992 - 1025
Mieszko II Lambert, król 1025 1025 - 1031
Bezprym 1031/1032
Mieszko II Lambert, jako książę 1032 - 1034
Bolesław tzw. Zapomniany(?) 1034 - 1037
Kazimierz I Karol Odnowiciel (1x) 1034 - 1037
TZW CIEMNY OKRES 1037 - 1038/39
Kazimierz I Karol Odnowiciel(2x) 1038/39 - 1058
Bolesław II Szczodry - Śmiały, król 1076, 1058 - 1079
Władysław I Herman 1079 - 1102
Zbigniew i Bolesław III Krzywousty, współrządy 1102 - 1107
Bolesław III Krzywousty 1107 - 1138

POLSKA W OKRESIE ROZBICIA DZIELNICOWEGO

KSIĄŻĘTA KRAKOWSCY.

Władysław II Wygnaniec, 1159, ks. śląski 1138 - 1146
Bolesław IV Kędzierzawy, ks. mazowiecki 1146 - 1173
Mieszko III Stary, 1202, (1x), ks. wielkopolski 1173 - 1177
Kazimierz II Sprawiedliwy, (1x),ks. sandomierski, krakowski 1180 i mazowiecki 1186 1177 - 1191
Mieszko III Stary, (2x), ks. wielkopolski 1191
Kazimierz II Sprawiedliwy, (2x), ks. sandomierski i mazowiecki 1191 - 1194
Leszek Biały 1226 (1x) ks. sandomierski i krakowski 1194 - 1199
Mieszko III Stary, (3x), ks. wielkopolski, 1199 - 1201
Leszek Biały, (2x), ks. sandomierski i krakowski 1201 - 1202
Władysław III Laskonogi, ks. poznański 1202
Leszek Biały, (3x), ks. sandomierski i krakowski 1202 - 1211
Mieszko I Plątonogi, ks. opolski 1211
Leszek Biały, (4x), ks. sandomierski i krakowski 1211 - 1226
Bolesław V Wstydliwy, ks. sandomierski i krakowski 1226 - 1234
regenci:
* Konrad I Mazowiecki, ks. mazowiecki, 1247 1226
* Henryk I Brodaty, ks. śląski, 1238 1226 - 1227
* Konrad I Mazowiecki, ks. mazowiecki 1227 - 1228
* Henryk I Brodaty, ks. śląski 1228 - 1229
* Konrad I Mazowiecki, ks. mazowiecki 1229 - 1231
* Henryk I Brodaty, ks. śląski 1231 - 1232
* Konrad I Mazowiecki, ks. mazowiecki 1232 - 1234
Henryk I Brodaty, ks. śląski 1234 - 1238
Henryk II Pobożny, ks. śląski 1238 - 1241
Konrad I Mazowiecki, ks. mazowiecki 1241 - 1243
Bolesław V Wstydliwy, ks. sandomierski od 1234, 1243 - 1279
Leszek Czarny, ks. łęczycko - sieradzki 1279 - 1288
Władysław I Łokietek, 1333, (1x), ks. kujawski 1288 - 1289
Henryk IV Probus, ks. wrocławski 1289 - 1290
Przemysław II, 1296, ks. wielkopolski, król 1295 1290 - 1291
Wacław II Przemyślidowic, król Czech, król 1300 1291 - 1305
Wacław III Przemyślidowic, król Czech, król 1305 1305 - 1306

KRÓLESTWO POLSKIE W OKRESIE OSTATNICH PIASTÓW.

Władysław II Łokietek, król 1320 1306 - 1333
Kazimierz III Wielki 1333 ? 1370

KRÓLESTWO POLSKIE W OKRESIE PANOWANIA ANDEGAWENÓW.

Ludwik I Węgierski, król Węgier 1370 - 1382
Jadwiga Andegaweńska,(św.) 1384 - 1399

KRÓLESTWO POLSKIE W OKRESIE PANOWANIA JAGIELLONÓW.

Władysław II Jagiełło, ks. litewski,(do 1399 wspólnie z Jadwigą) 1387 - 1434
Władysław III Warneńczyk, król Węgier od 1440 1434 - 1444
Kazimierz IV Jagiellończyk, wlk ks. Litwy od 1434 1447 - 1492
Jan I Olbracht Jagiellończyk 1492 - 1501
Aleksander I Jagiellończyk, wlk ks. Litwy od 1492 1501 - 1506
Zygmunt I Stary, równocześnie wlk ks. Litwy 1506 - 1548
Zygmunt II August (I), wlk ks Litwy i koronowany król Polski od 1529 1548 - 1572

RZECZYPOSPOLITA W OKRESIE PANOWANIA KRÓLÓW WYBRANYCH W WOLNEJ ELEKCJI.

Henryk I Walezjusz, królewicz francuski 1573 - 1574
Anna Jagiellonka, 1596, królewna polska 1576
Stefan I Batory, ks. siedmiogrodzki 1576 - 1586
Zygmunt III Waza, król Szwecji 1592 - 1599 1587 - 1632
Władysław IV Waza 1632 - 1648
Jan II Kazimierz (V) Waza, 1672 1648 - 1668
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669 - 1673
Jan III Sobieski, koronowany 1676 1674 - 1696
August II Wettin, ks. elektor saski - Fryderyk August I 1697 - 1733
Stanisław Leszczyński, 1766 1705 - 1709
August II Wettin, (2x) 1709 - 1733
Stanisław Leszczyński, książę lotaryński 1733 - 1736
August III Wettin, ks. elektor saski - Fryderyk August II 1734 - 1763
Stanisław August Poniatowski, 1798 1764 - 1795

ZIEMIE POLSKIE POD ZABORAMI. Okres Księstwa Warszawskiego.

Fryderyk August Wettin, ks. elektor, od 1806 król Saksonii - Fryderyk August III (I) 1807 - 1815

Okres Królestwa Polskiego.


Dynastia Holstein - Gottorp - Romanow

Aleksander I, (nigdy nie koronowany, mimo postanowień Konstytucji Król. Pol. z 1815 r.) 1815 - 1825
Mikołaj I, koronowany w Warszawie, w 1829 r. 1825 - 1831
Dynastia zdetronizowana przez Sejm Królestwa Polskiego podczas Powstania Listopadowego (25 styczeń 1831 r)
unia realna z Cesarstwem Rosyjskimna mocy Statutu Organicznego od 1832

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
(0) Brak komentarzy