profil

Kombinacja klawiszy - skróty klawiszowe Windows

poleca 79% 1569 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ctrl N - Utworzenie nowego dokumentu
Ctrl O - Otwracie dokumentu
Ctrl A - Znaczenie całego dokumentu
Ctrl W - Zamknięcie dokumentu
Ctrl S - Zapisanie dokumentu
Ctrl F - Znaleźć tekst, format lub elementy specjalne
Ctrl V - Wklejenie zawartości schowka
Ctrl X - Wycięcie zaznaczonego tekstu do schowka
Ctrl Z - Cofnięcie ostatniej czynności
Ctrl I - Kursywa
Ctrl B - Pogrubienie
Ctrl U - Podkreślenie
Ctrl znak równości - Zastosowanie indeksu dolnego
Ctrl C - Skopiowonie zaznaczonego elementu
Ctrl C, Ctrl C - Wyświetlenie zawartości schowka
Ctrl Y - Anulowanie cofnięcia lub powtórzenie akcji
Ctrl 0 - Przed akapitem dodanie lub usunięcie dostępu jednowierszowego
Ctrl E - Wyrównanie akapitu do środka
Ctrl J - Wyrównanie akapitu do lewej i prawej
Ctrl L - Wyrównanie akapitu do lewej
Ctrl P - Wyrównanie akapitu do prawej
Ctrl Page Down - Przejście na początek następnej strony
Ctrl Page Up - Przejście na początek poprzedniej strony
Ctrl End - Przejście na koniec dokumentu
Ctrl Home - Przejście na początek dokumentu
Ctrl Enter - Podział strony
Ctrl Shift D - Podwójne podkreślenie tekstu
Ctrl Shift Znak plus - Zastosowanie indeksu górnego
Alt Ctrl I - Włącz lub wyłącz podgląd wydruku
Shift F3 - Zamiana wielkości liter w obszarze zaznaczonego tekstu
Shift Tab - Zaznaczenie wartości poprzedniej komórki tabeli
F12 - Wyświetlenie okna dialogowego Zapisz jako

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta