profil

Władysław Łokietek - o jego osiągnięciach i życiu.

poleca 80% 983 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Władysław Łokietek

-urodzony w 1260r.

-w 1275 roku objął rządy w Polsce.

-Czasy rządów Władysława Łokietka przypadały na bardzo trudny okres w naszej historii. Polska była otoczona przez mocarstwa , które posiadały wrogie plany dotyczące jej ziem.

-Najważniejszymi założeniami polityki Łokietka było odzyskanie zagarniętego przez Krzyżaków Pomorza , oraz doprowadzenia do swojej koronacji.

-Łokietek kilkukrotnie zwracał się do papieża z prośbą o zwrócenie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków. Papież zgadzał się, jednak Krzyżakom zawsze udawało się zatrzymać Pomorze.

-w 1320 roku Władysław Łokietek koronował się na króla Polski. Ten fakt przyczynił się do wzmocnienia państwa w Europie.

-Polska zawarła sojusz z Litwą wymierzony przeciwko Krzyżakom, których wspierały min. Branderburgia i Czechy. Powstał spory konflikt, Łokietek najechał Branderburgie, ale Krzyżacy przejrzeli jego zamiary i zaatakowali Polskę w 1327 przejmując Kujawy, po czym Władysław nie pozostał dłużny i najechał Mazowsze.W 1329 roku Czechy przejęły Śląsk i na dobre rozgorzał spór między Polską, a Krzyżakami i ich sojusznikami.

-W 1329 roku Łokietek zawarł pokój z Branderburgią.

-1330 rok - Władysław odzyskuje po części ziemie zajęte przez Zakon.

-W 1331 roku doszło do Słynnej bitwy pod Płowcami. Bitwa trwała długo, ale nie została rozstrzygnięta.

-Krzyżacy zdobywają całe Kujawy w 1332 roku.

-Łokietek chciał odzyskać ziemie, poprzez kolejną rozprawę sądową, tym razem jednak opowiedzono się za Krzyżakami i nie udało się odebrać Kujaw Krzyżakom.

-W 1333 roku Władysław Łokietek umiera.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta