profil

Wzór rezygnacji z telefonu

poleca 83% 4580 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wiele osób nie wie jak napisać oświadczenie o rezygnacji z telefonu. Ja także szukałam takich informacji, wzorów podań. Przygotowałam wzór takiego pisma. Myślę, że nakieruje osoby chcące takie pismo złożyć.


Miejscowość; data
mię i nazwisko / nazwa firmy
Adres: ulica, kod, miasto
nr klienta z ostatniej FV

Oświadczenie o rezygnacji z usług telekomunikacyjnych

Z dniem 05.09.xxxx r. wypowiadam umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia o którym mowa w §xxx pkt. xxx regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych przez xxxxxxxxxx S.A.

W związku z tym niniejszym oświadczam, że rozwiązuję: umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych dot. linii telefonicznej o numerze ............... zawartą dnia ...............

Podpis klienta


Wzór pisma w załączniku w formacie WORD

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
27.7.2015 (12:12)

Właśnie czegoś takiego szukałem! Dziękuję.

25.1.2012 (10:28)

Wielkie dzięki Pozdrawiam M.S

18.8.2011 (09:04)

Dzięki:) Przydało się!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Nauki
Typ pracy