profil

Demokracja ateńska - rządy ludu czy demagogów?

poleca 85% 283 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Żeby odpowiedzieć na pytanie kto tak naprawdę rządził ateńskim polis trzeba najpierw przypomnieć sobie czym była owa demokracja. Demokracja to z łacińskiego: demos ? lud i crateo- decydować, rządzić. Demagogowie czasów starożytnej Grecji byli uważani za tzw. ?prowadzących lud?. Potrafili oni wpływać na opinię ogółu i w sprytny sposób przeciągnąć lud na swoją stronę. Tak więc czy to nie demagogowie dzięki swojej charyzmie i umiejętności perswazji mięli władzę w państwie i sprytnie wykorzystywali nieświadomy niczego ogół ludu?

W obradach Zgromadzenia Ludowego mógł zasiadać i zabrać głos każdy kto był pełnoprawnym obywatelem polis (jego rodzice musieli pochodzić z Aten). Jednak nie wszyscy korzystali z przywileju wyrażania przed zgromadzonym tłumem swojej opinii. Duża część przeciętnych Ateńczyków, nie umiejąca dobrze przemawiać, bojąc się ośmieszenia wolała słuchać tych, którzy opanowali sztukę oratorską. W dzisiejszych czasach nazywano by ich politykami. Tak naprawdę bez nich Zgromadzenie nie byłoby w stanie funkcjonować. Jest to pierwszy powód, dla którego można przypuszczać, że tak naprawdę przy władzy byli nieliczni w państwie ateńskim, reszta ograniczała się jedynie do wyrażania podziwu nad demagogami i głosowania na nich w najbliższych wyborach. Ze względu na rozległe terytorium zwykle tylko część uprawnionych brała udział w obradach, jednak w przypadku spraw bardzo ważnych i wyjątkowych Zgromadzenie Ludowe musiało mieć tzw. ?kworum?, tj. liczba obradujących musiała liczyć około 6 tysięcy obywateli. Nie było możliwości żeby każdy zabrał głos, a więc robiła to tylko nieliczna grupa mężczyzn, która dzięki swojej charyzmie i umiejętności przekonywania przemawiała do ludu zyskując tym samym ich poparcie i władzę w polis. Wiedzieli, że opanowując sztukę mówienia a następnie przemawiając do prostych ludzi zyskają szacunek i dobrą opinię.
W Zgromadzeniu Ludowym każdy obywatel miał inicjatywę ustawodawczą, czyli prawo do zgłaszania projektu ustawy. Jednak mimo to, obywatele uczestniczący w posiedzeniu nie mogli jej od razu uchwalić. Najpierw sprawa była odsyłana do Rady 500 i dopiero po ich rozpatrzeniu takiej ustawy można było głosować. Zwykły, prosty obywatel ateński nie posiadał aż tak dużej siły przebicia i wysokiej inteligencji aby wymyślić jakiś nowy przepis bądź ustawę, dlatego właśnie wykorzystywali ten fakt uzdolnieni demagodzy, którzy swoją pomysłowością zachwycali innych Ateńczyków i zdobywali uznanie wśród zgromadzonych, mając dzięki temu poparcie wśród innych. Jest to następny powód dla, którego można uznać demagogów jako głównych przedstawicieli rządów ówczesnych polis. Owi mówcy wiedząc, że mają poparcie przedstawiali pomysły ustaw, które w dużym stopniu były korzystne dla nich samych, mieli oczywiście zarówno na uwadze dobro państwa i ludu, ale niestety równie często dbali w ten sposób o zabezpieczenie własnych spraw.

To właśnie Grecy zapoczątkowali ustrój jakim jest demokracja. Lud rządzi państwem. Teoretycznie tak właśnie było. Praktycznie bywało różnie. Nie można oczywiście powiedzieć, że to czego uczymy się od lat o Grekach to bzdury, bo to by było kłamstwem. Jednak lud w czasach starożytnych przychodząc na zgromadzenia głównie wysłuchiwał nowe pomysły i ustawy przedstawiane przez demagogów ? wykwalifikowanych mówców, którzy swym sprytem i darem przekonywania szybko zdobywali poparcie i wysokie stanowiska urzędnicze dzięki czemu mogli decydować o rozwoju swojego polis. Niewykształcony lud nauczony posłuszeństwa i z powodu braku argumentów, którymi mógł się przeciwstawić błyskotliwym mówcom, przyjmował to co oni zdecydowali.
Mimo to właśnie to miejsce i ten czas nazywany jest kolebką demokracji, która przez wieki zmieniała się zależnie od społeczeństwa, w którym była wprowadzana i stosowana.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata