profil

Traktat o herbach miast polskich

poleca 85% 307 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TRAKTAT O HERBACH MIAST POLSKICH
Do prezydentów, burmistrzów, wójtów, przywódców partii, frakcji, władz świeckich, patriotów i ludzi szlachetnego serca w Polsce.
Pisane pod natchnieniem Ducha

Duchu Święty, przyjdź. Oświeć serca i umysły nasze.

Jezus Chrystus jest królem. On jest królem najlepszym. On jest Panem naszym i najlepszym naszym królem.

?Szczęśliwy lud, którego Panem jest Bóg.? (Psalm 22,29)
Wiele Polskich miast ma pogańskie herby. Jest to pozostałość czasów dawnych, tradycji i legend. Nie pisze tutaj tego do tych miast jako naganę dla nich, choć pewnie jest to godne nagany, lecz jako ostrzeżenie dla nich i błogosławieństwo, które może stać się udziałem wielu miast i gmin. Wierzę, że tak się stanie, bo nie brak ludzi mądrych, odważnych i dobrej woli.
Symbole zwierząt, smoków, potworów herby, które mają niejasną lub złą wymowę a w przypadku niektórych miast nawiązują do diabła. Mieszkańcy często o tym nie wiedzą lub ignorują to. Apokalipsa św. Jana ostrzega: ?Siódmy [Anioł] wylał czaszę swą w powietrze. Wówczas nastąpiły błyskawice, grzmoty i pioruny; i powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak straszne, jakiego nie było jeszcze odkąd ludzie żyją na ziemi. Wielkie miasto rozpadło się na trzy części, a miasta pogan legły w ruinach.? (Ap 16. 18,19). Lublin, którego herbem jest koziołek być może jest przykładem takiego miasta. Symbol kozła to symbol diabła. Diabeł jest potężny, bardzo niebezpieczny i niezwykle podstępny. W Katedrze Gnieźnieńskiej nad krzyżem Jezusa Chrystusa za pomocą symboli zwierząt przedstawione są ludzkie grzechy, koziołek symbolizuje rozpustnika i grzechy nieczyste. Wiele lubelskich legend nawiązuje do diabła. Sytuacja taka nie jest dobra dla miasta i ludzi tam mieszkających, bo być może miasto jest uwikłane i nie jest wolne od zła a przecież zawsze można to zmienić. Prostując drogi dla Pana. Polskie miasta wiele wycierpiały podczas przeróżnych wojen, okupacji, powstań, walk i zniszczeń. Dla przykładu miasta, które mają świętych patronów często omijały nieszczęścia.
Radą i ratunkiem dla miasta jest powierzenie się pod opiekę Jezusa, Maryi i nawrócenie. Obranie za patrona świętego. Takim patronem dla Lublina jest św. Atonii, następnie zmiana herbu na herb chrześcijański, z którym mogliby się utożsamiać bez obaw wszyscy mieszkańcy miasta. Proszę Matkę Bożą św. Antoniego i samego Boga, aby w mieście dokonała się zmiana herbu. Znam miasto dobrze i wiem, że była by ona bardzo dobra, Pragnieniem moim jest, aby w herbie Lublina znajdowała się Rodzina Święta. Podobnie jest z wieloma innymi miastami w Polsce i na całym świecie.
W obecnych czasach, kiedy Polska należy do Unii Europejskiej takie działania i zmiany są możliwe do przeprowadzenia, Gdyż Unia daje większą możliwość samorządom decydowania o swoich sprawach lokalnych.
Przypominam jeszcze raz słowa psalmu: ?Szczęśliwy lud, którego Panem jest Bóg.? Dokonanie tego dzieła jest tez okazją do wsławienia swojego imienia a nawet do uświęcenia się i zdobycia chwały dla narodu i ojczyzny.. Wszystko to dla Królestwa Bożego, Chwały Jezusa, Matki Bożej, Kościoła i dla dobra ludzi.
Z różańcem w ręku i pomocą Bożą dzieła te są możliwe do dokonania.


Paweł Piotr Błasiak MSF Wielki Klincz 2005-12-25

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy