profil

Przyczyny powstawania efektu cieplarnianego

poleca 84% 154 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny powstawania efektu cieplarnianego:

Promieniowanie zwrotne jest główną przyczyną występowania efektu cieplarnianego. Wskutek gospodarczej działalności człowieka zwiększa się stężenie w atmosferze substancji absorbujących długofalowe promieniowanie ziemskie. Do tych substancji zaliczamy parę
wodną, dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz freony. Są tak zwane gazy cieplarniane
lub szklarniowe. Powstrzymują one część ciepła przed ucieczką w przestrzeń kosmiczną,
działając na podobnej zasadzie jak dach w szklarni, dlatego to zjawisko nazywamy efektem cieplarnianym lub szklarniowym.
Zanieczyszczając atmosferę przyczyniamy się do zwiększenia ilości gazów cieplarnianych. Paliwa kopalne, taki jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny uwalniają do atmosfery dwutlenek węgla. Ścinanie drzew i spalanie drewna także powoduje powstawanie dwutlenku węgla. Podczas wydobywania gazu ziemnego, jego część przedostaje się do atmosfery, a gaz ziemny zawiera do 95% metanu. Na dodatek w atmosferze występują także freony, które dodatkowo powodują powstawanie dziury ozonowej. Są to ważne gazy, które mogą zatrzymać olbrzymie ilości ciepła. Jednak gazy te są naturalnym składnikiem przyrody. Są one produkowane maturalnie, na przykład bydło wytwarza metan podczas procesu trawienia, wydziela się on także na obszarach bagnistych i podmokłych. Ludzie i zwierzęta wydalają dwutlenek węgla oddychając, a kiedy rośliny się rozkładają w ziemi, to wytwarzają się tlenki azotu. Także wulkany produkują dwutlenek węgla. Z nawozów używanych do użyźniania pól uprawnych wydzielają się podtlenki azotu. Utrzymanie na Ziemi stałej temperatury, wymaga zachowania istniejącej pomiędzy tymi gazami równowagi.

Czynniki wpływające na efekt cieplarniany:

- Wypalanie i wycinanie lasów tropikalnych
- Spalanie paliw kopalnych
- Pożary na szeroką skalę
- Przedostawanie się do atmosfery freonów i halonów, stosowanych niegdyś w urządzeniach
chłodniczych, dezodorantach i innych aerozolach.
- Stosowanie azotanów w uprawach rolniczych
- Wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza człowieka- fabryki, elektrociepłownie, zakłady
przemysłowe, powodujące zwiększoną produkcję i emisję tlenków azotu i siarki
- Górnictwo
- Awarie rafinerii naftowych- węglowodory
- Ogromna ilość śmieci i odpadów
- Wybuchy wulkanów
- Wybuchy szybów naftowych
- Spaliny samochodowe
- Nadmierna emisja dwutlenku węgla

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału