profil

Notatki na temat wyżyn i kotlin

poleca 85% 569 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Wyżyna Kielecko Sandomierska

Wyżyna Śląska leży na wysokości od 200 do 300m n.p.m. Jej najwyższe wzniesienie to Góra Świętej Anny zbudowana z bazaltów, ma wysokość 400m n.p.m.
- zapadlisko tektoniczne
- wapienie, dolomity, słupki, piaskowce
- pasy wzniesień zbudowanie z wapieni i dolomitów
- gleby: piaski, żwiry, bielice, płowe
- hałdy, wyrobiska piasku, kamieniołomy, gliniaki, sztucznie spowodowane zapadliska
- rozwój hutnictwa cynku, ołowiu
- występowanie węgla kamiennego
- wyrąb lasów
- deficyt wód
- wysokie opady
- Górnośląski Okrąg Przemysłowy
- Pustynia Błędowska
- Katowice, Pszczyna, Racibórz, Olkusz

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska


- najwyższe wzniesienie- Góra Janowskiego 504m n.p.m.
- zbudowana z wapieni jurajskich
- doliny krasowe (jary)
- najbardziej znany i największy jar- Dolina Prądnika
- ostańce wapienne powstałe pod wpływem procesy krasowienia
- jaskinie, mosty, leje, zapadliska
- lessy
- lasy bukowo- jodłowe, buczyna karpacka
- uprawa pszenicy, buraków cukrowych, żyta
- główne miasto: Częstochowa

Wyżyna Kielecko- Sandomierska


- *Góry Świętokrzyskie, Łysica 612m n.p.m.
- zbudowane z kwarcytów kambryjskich
- gołoborza powstałe w procesie wietrzenia mrozowego
- Jaskinia Raj
- lessy, czarnoziemy, rędziny
- wąwozy
- bezleśny krajobraz
- pszenica, buraki cukrowe, drzewa owocowe
- eksploatacja wapieni
- cementownie
- Puszcza Jodłowa, Świętokrzyski Park Narodowy
- Kielce, Skarżysko- Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz

Wyżyna Lubelska i Roztocze


*niecka o podłożu utworów jurajskich
- wzniesienia terenu
- pokrywa lessowa
- głębokie wąwozy
- eksploatacja margli, kredy piszącej, lessu
- wody mineralne
- węgiel kamienny (Bogdanka)
- gleby: czarnoziemy, rędziny, brunatne
- uprawa pszenicy, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu
- Roztoczański Park Narodowy
- Roztocze to obszar bardzo zalesiony
- jodły, świerk górski
- Puszcza Solska, Lasy Janowskie
- Lublin, Kozienice, Puławy, Kazimierz Dolny

Kotlina Oświęcimska i Sandomierska


- powstałe w czasie alpejskich ruchów górotwórczych
- zapadlisko tektoniczne
- złoża ropy naftowej
- piaski, żwiry, gliny
- mało żyzne gleby
- najcieplejszy region w kraju
- Stalowa Wola, Mielec, Rzeszów, Kraków, Oświęcim
- Huta Sędzimira

Niecka Nidziańska


- niecka wypełniona marglami
- gliny, piaskowce, lessy
- uprawa buraków, pszenicy
- krajobraz krasowy
- eksploatacja gipsu i wapieni
- duże roczne amplitudy powietrza
- Busko Zdrój, Solec Zdrój, Wiślica

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata