profil

Wielofunkcyjne pochodne.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Aldozy–zawieraja gr. aldechydowa CHO
Ketozy–zawieraja gr. Ketonową CO
Właściwość Glukozy: Substancja stała, bezbarwna, krystaliczna
Dobrze rozpuszcza się w wodzie, słodki smak, reaguje z Cu(OH)2 a szafirowe zabarwienie swiadczy o obecnosci gr. Hydroksylowych, redukuje miedz ze stanu II do I, pomaranczowy osad tlenku miedzi Cu2O wytrącony w reakcji glukozy z Cu(OH)2 wykazuje obecnosc grupy OH w czasteczce glukozy, struktura cykliczna glukozy
Zastosowanie: kroplówki, medycyna, zastrzyki, przemysł spożywczy, przemysł alkocholowy
Fruktoza:
Występowanie: w stanie wolnym wystepuje w owocach i miodzie
Własciwosci fizyczne: w stanie zwiazanym wystepuje w cukrze buraczanym, bezbarwna, krystaliczna substancja znacznie słodsza od glukozy, dobrze rozpuszcza się w H2O
Właściwosci chemiczne: łancuszkowa postac fruktozy zawiera pięc grup OH. Redukujace własciwosc reaguje z wodorotlenkiem miedzi podobnie jak glukoza.
Struktora cykliczna fruktozy

Disacharydy

Otrzymywanie sacharozy
C6H12O6 + C6H12O6 C12H22011
Glukoza + fruktoza –h2o

Własciwosci sacharozy: ma budowe krystaliczna, biała dobrze rozpuszcza się w wodzie jest słodsza od glukozy, nie daje reakcji lustra srebrowego, nie ma własciwosci redukujacych.

Skrobia: substancja stała bezpostaciowa, biała, bez smaku, bez zapachu, nie rozpuszcza się w zimniej wodzie, a w gorącej pęcznieje i twozy roztwor koloidalny kleik skrobiowy,
Skrobie wykrywa się lugolą, nie ma własciwosci redukujacych, ulega hydrolizie

Celuloza – substancja bez postaciowa bezbarwna nie rozpuszcza się w wodzie ani rozpuszczalnikach organicznych, jest odporna chemicznie, ulega hydrolizie w srodowsku kwasnym i wysokiej temperatuze, leluloza to od kilu set do kilku tys glukozy

Aminokwasy sa to zwiazki organiczne dwufunkcyjne zawierajace grupe karboksylowa i aminową NH2-R-COOH
Właściwosci chem: maja własciwosci amfoteryczne, w stanie stały zawiera jon obojnaczy i wystepuje w postaci soli wewnetrznych, ulegaja reakcji peptyzacji

Białka sa to zwiazki wielko zasteczkowe składajace soe z aminokwasów w skład białek wchodza nastepujace zwiazki C O H N oraz małe ilości w zaleznosci od radzaju białek P S oraz bardzo małe ilość metali Fe

Podział białek
A) proste ( proteiny)
- albuminy (białka proste roz w wodzie)
- globuliny – nie roz w wodzie ale w roztworach zasad lub kwasów
- histony
- skleroproteiny
B) złozone (zawiaraja składniki nie białkowe
- Fosfoproteiny
- Glikoproteiny
- Nukleoproteiny
- Chromoproteiny

Własciwosci białek
- rozpuszczalne w wodzie
- ulegaja reakcji koagulacji i peptyzacji
- ulegaja procesowi denaturacji (sciecia)
- białka wykrywa się kw. Azotowym (V)

Substancje wielkocząsteczkowe sa to naturalnie modyfikowane lub otrzymane w wyniku roznych polireakcji z rozmaitymi dodatkami nadajacymi im porzadanych własciwosci nazywamy twozywami sztucznymi
Polimery liniowe i rozgałezione własciwosci: rozpuszczaja się tylko w okreslonych rozpuszczalnikach w podwyszzonej temperatuze miekna i topia się a po ostygnieciu twardnieja, nosza nazwe polimerów termoplastycznych

Polimery przestrzenie usieciowione: łancychy nie mogę przemieszczac się względem siebie, są twarde niekiedy kruche, nie rozpuszczaja się w rozpuszczalnikach, czasami w kontakcie z nimi pęcznieja, raz uformowane nie zmieniaja swoich kształtów, nie daja się przeformowac

Własciwosci twozyw sztucznych
- mozliwosc stosowania w rozniej postaci
- maja często znaczna odpornosc chem
- maja mała gestosc znaczna wytrzymałosc mechaniczna
- maja dobre własciwosci cieplne, izolacyjne, optyczne
- łatwos formowania
- daja mozliwosc uzyskiwania estetycznego wygladu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty