profil

Jak zorganizować spotkanie z rodzicami w szkole? Przebieg spotkania z rodzicami.

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jak zorganizować spotkanie z rodzicami w szkole?

1. Uzyskać zgodę od dyrektora na zorganizowanie spotkania z rodzicami w szkole.
2. Ustalić datę, godzinę, nr sali w której odbędzie się spotkanie.
3. Jasno określić temat i charakter tego spotkania.
4. Zaplanować szczegółowy porządek spotkania.
5. Trafnie dobrać treści, które mają być omawiane na spotkaniu.
6. Przygotować odpowiednie materiały dotyczące tematu spotkania.
7. Powiadomić rodziców o zorganizowanym spotkaniu w szkole najlepiej telefonicznie w celu zachęcenia ich do przyjścia.
8. Przygotowanie ulotek, plakatów, artykułów, materiałów związanych z tematem naszego spotkania.
9. Zaprosić na spotkanie specjalistę, który przybliży rodzicom problem poruszany na spotkaniu.
10. Zaprezentować film dotyczący problemu.
11. Z pomocą wychowanków można przygotować scenki, które będą odzwierciedlały problem poruszany na spotkaniu.
12. Należy zadbać o to, aby zamienić klasę lekcyjną w miejsce spotkania ludzi dorosłych i równych sobie. Ławki najlepiej ustawić w podkowę i usiąść obok rodziców, a nie za biurkiem.
13. Można również przygotować jakieś "atrakcje" typu: słone paluszki, ciasteczka, napoje.
14. Rozdać uczniom ulotki przypominające o terminie, miejscu i temacie spotkania. Dzięki temu rodzice wiedzą, na czym mają koncentrować uwagę, w jakich sprawach i kiedy mają zabrać głos, co będzie na zebraniu poruszane i wyjaśniane.

Przebieg spotkania:
1. Przywitanie rodziców i podziękowanie za przybycie na spotkanie.
Na zebranie przychodzimy jako pierwsi, a nie ostatni. Kilkuminutowe spóźnienie doprowadza wielu rodziców do furii. Oznacza także brak szacunku względem rodziców.
2. Rozdanie rodzicom informacji przygotowanych na piśmie, powielonych w odpowiedniej ilości egzemplarzy, aby każdy rodzic miał do nich wgląd w trakcie spotkania.
3. Przedstawienie szczegółowo tematu i przebiegu spotkania. Rodzice powinni dowiedzieć się, o czym będzie mowa, ile zebranie będzie trwało, kiedy będą mogli zabierać głos w ważnych sprawach.
4. Rozmowa z rodzicami na temat problemu.
5. Występ osoby z zewnątrz zaproszonej na spotkanie w celu przybliżenia tematu spotkania.
6. Dyskusja nad problemem omawianym na spotkaniu, pytania od rodziców skierowane do specjalisty.
7. Na zakończenie: występy dzieciaków, które w sposób przystępny, czasem zabawny postarają się przedstawić rodzicom temat spotkania.
8. Ogólne podsumowanie tematu spotkania, końcowe pytania rodziców do osoby prowadzącej spotkanie.
9. Przedstawienie tematu i planu na kolejne spotkanie z rodzicami.
10. Rozdanie rodzicom harmonogramu kolejnych spotkań, które mogą być również zorganizowane w innym miejscu a nie na terenie szkoły.
11. Przedstawienie, podanie numerów telefonów i adresy instytucji, do których rodzice mogą się zgłosić w momencie zaistnienia problemu.
12. Namówienie rodziców do udziału w kolejnych warsztatach pedagogicznych.
13. Podziękowanie rodzicom za przybycie na spotkanie.
14. Pożegnanie rodziców.

Anna Darowska

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy