profil

Przemysł.

poleca 85% 929 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przemysł - dział gospodarki narodowej zajmujący się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców mineralnych, a także przetwarzaniem płodów i produktów rolnych i leśnych. Przemysł cechuje masowa produkcja.

Rzemiosło - produkcja niewielka, często na indywidualne zamówienie. Produkty często wytworzone ręcznie, droższe od wyrobów przemysłowych np. kowalstwo artystyczne, stolarka, jubilerstwo.

Przemysł:
1. Wydobywczy (górnictwo)

2. Przetwórczy:
- elektromaszynowy
- chemiczny (środki czystości, tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki)
- mineralny (kostka brukowa, wapienie, dolomity, szkło, ceramika- Strzelin, Stronie Śląskie)
- spożywczy
- lekki (odzieżowy, włókienniczy)
- drzewny (ścinka i obróbka drzewa, produkcja papieru)
- paliwowo-energetyczny
- high-tech (wysoka technologia)

Przemysł wysokich technologii (high-tech):
- Przemysł komputerowy
- Przemysł optyczny
- Przemysł precyzyjny
- Przemysł kosmiczny
- Przemysł elektroniczny

Produkcja dóbr wysokoprzetworowych np. Dolina Krzemowa w Kalifornii w USA , wyspy japońskie, Paryż, Londyn- państwa wysoko rozwinięte; Chiny

Czynniki lokalizacji High-tech:
- Wykwalifikowana kadra
- Dobrze rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze
- Czyste środowisko ze wzg. na wymagania procesu technologicznego i pracowników
- Dobra komunikacja
- W krajach rozwijających się technopolie powstają ze wzg. na tanich pracowników

Zysk = dochody - koszty

Przyczyny lokalizacji przemysłu w Trójmieście:
- Duży przemysł spożywczy
- Dostęp do morza? możliwość eksportu produktów do innych krajów drogą morską
- Duży przemysł odzieżowy i skórzany
- Tereny surowców mineralnych tj. sól kamienna
- Duży rynek zbytu dzięki turystyce
- Współpraca z krajami nadbałtyckimi
- Dobra komunikacja
- Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna
- Rejon atrakcyjny turystycznie
- Miasta portowe

GOP:
- Przemysł metalurgiczny, wydobywczy,
- Elektromaszynowy, paliwowo- energetyczny

Czynniki:
- bliskość surowców naturalnych
- ogromna liczba ludności
- dobra komunikacja miejska

Warszawski Okręg Przemysłowy:
- Surowce naturalne: iły, gliny, piaski
- Przemysł paliwowo- energetyczny, elektro- maszynowy, metalurgiczny, mineralny, spożywczy

Czynniki lokalizacji:
- duży rynek zbytu
- miasto stołeczne
Lotnisko Okęcie

Węgiel kamienny:
- Wydobycie metodą odkrywkową lub głębinową
- Antracyt- wysoko kaloryczna odmiana węgla
- W wyniku spalania węgla kamiennego do atmosfery emitowane są pyły, popioły, gazy cieplarniane
- Wydobycie powoduje przekształcenie powierzchni- hołdy

Węgiel brunatny:
- Metoda odkrywkowa
- Mało kaloryczny
- Łatwo wietrzeje, kruchy, nie można go transportować, łatwo chłonie wodę
- Elektrownie opalone tym surowcem są w pobliżu miejsca wydobycia

Ropa naftowa( OPEC- Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową- Bagdad, obecnie Wiedeń) Członkowie:
- Algieria, Libia, Irak, Nigeria, Iran, Arabia S., Kuwejt, Katar, Indonezja, Wenezuela

Cele OPEC:
- Kontrolowanie wydobycia, cen
- Prowadzenie wspólnej polityki eksportowej

USA posiada duże zasoby ropy, ale równocześnie jest importerem ponieważ:
- Ich gospodarka jest bardzo energochłonna
- Prowadza politykę oszczędzania własnych surowców
- Sprowadzona ropę naftowa wykorzystują do produkcji dóbr wysoko przetworzonych, z eksportu tych dóbr czerpią zyski

Źródła energii:
- Odnawialne: surowce energetyczne, drewno opałowe, biogazy
- Stałe: energia słoneczna, wiatru, geotermiczna, powietrze
- Nieodnawialne: surowce mineralne, energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne

Dlaczego człowiek zaczął poszukiwać alternatywnych źródeł energii:
- Ze wzg. na groźbę wyczerpania surowców naturalnych
- Ze wzg. na ochronę środowiska
- Konwencjonalne źródła energii zalegają coraz głębiej przez co ich wydobycie jest droższe i bardziej niebezpieczne

Alternatywne źródła energii:
- Energia geotermiczna- wykorzystywanie ciepła wnętrza Ziemi i wód termalnych np. Islandia, Słowacja, Antałówka, Uniejów
- Energia słoneczna- najkorzystniejsze warunki występują w strefie międzyzwrotnikowej ze wzg. na poziom rozwoju gospodarczego panstw tam położonych; ten typ energetyki nie rozwija się tam w dużej mierze; Kalifornia, Włochy, Grecja, Pireneje
- Energia wiatrowa- czeste i stałe wiatry
- Spalanie biomasy- spalanie odpadów organicznych lub poddawanie ich fermentacji i spalanie powstałego w jej wyniku metanu
- Energia wodna

Struktura pozyskiwania energii zależy od w:
a Norwegia- dominują elektrownie wodne ze wzg. na :
- występowanie krótkich rzek płynących na obszarze o dużym nachyleniu terenu
- występowanie fiordów
- duża świadomość ekologiczna

b Polska- bezpieczeństwo energetyczne Polski jest niewielkie, konieczna jest dywersyfikacja( zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii)

Wady alternatywnych źródeł energii:
- Duże nakłady finansowe
- Ich lokalizacja jest uzależniona od warunków środowiska
- Rozmieszczenie tego typu elektrowni nie pokrywa się z miesiącami o najwyższym zapotrzebowaniu na energie

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata