profil

Średniowiecze - powtórzenie informacji

poleca 85% 1527 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

System feudalny w europie


Co to feudalizm ?
Feudalizm to ustrój społeczno-gospodarczy polegający na zależności między osobami wolnymi.

Średniowieczne społeczeństwo-drabina społeczna


Król

Możnowładcy świeccy i duchowni
Książęta, hrabowie, margrabowie
Biskupi i opaci

Rycerze i urzędnicy dworscy

Chłopi
1. lenno- to majątek ziemski nadawany wasalowi, senior nie zrzekał się praw do tej ziemi
2. senior sprawował władze nad wasalami opiekował się nimi i pomagał materialnie
3. wsa l- CZŁOWIEK WOLNY przysięgał wierność i pomoc zbrojną silny i zamożny wasal mógł być seniorem dla swoich wasali.
4. Inwestytura- symbol lenna (miecz ,chorągiew ,pierścień)
5. Obowiązująca zasada WASAL MOJEGO WASALA NIE JEST MOIM WASALEM

REFORMY KOŚCIOŁA NA WSCHODZIE


PRZYCZYNY REFORM
a) upadek moralny i intelektualny duchowieństwa
b) zeświecczenia duchowieństwa
c) gromadzenie bogactw i zaniedbywanie obowiązków
d) kupowanie stanowisk kościelnych tzw. symonia
2. powstanie opactwa benedyktyckiego w Cluny:
- wprowadzenie surowej dyscypliny
-codzienne modlitwy
3. Papież Mikołaj II w 1059 r. ustanawia regulamin wyboru papieży przez konklawe

DWA WIEKI WYPRAW KRZYŻOWYCH


Wyprawy krzyżowe - krucjaty
Zakony rycerskie zostały założone aby bronić pielgrzymów pielgrzymów drodze do Jerozolimy te zakony to:
- Joannici z Włoch
- Krzyżacy z Niemiec
- Templariusze z Francji

KULTURA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY


Literatura – anonimowa
Wzorce osobowe – np.: św. Franciszek z Asyżu
Władcy – np.: Karol Wielki

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata