profil

Katechizm potrzebny do bierzmowania

poleca 84% 921 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Owoce ducha świętego milosc,radosc,pokoj,cierpliwosc,uprzejmosc,dobroc,wiernosc,lagodnosc,opanowanie

główne prawdy wiary
# Jest jeden Bóg.
# Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
# Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
# Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
# Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
# Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

7 sakramentów
1) Chrzest
2) Bierzmowanie
3) Najświętszy Sakrament
4) Pokuta
5) Namaszczenie Chorych
6) Kapłaństwo
7) Małżeństwo

3 cnoty boskie
1.wiara
2.miłosc
3.rada

cnoty główne
1) roztropność,
2) sprawiedliwość,
3) wstrzemięźliwość,
4) męstwo

7 grzechów głównych
1) pycha,
2) chciwość,
3) nieczystość,
4) zazdrość
5) nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu,
6) gniew
7) lenistwo

2 przykazania miłości
1.Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2.Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

10 bożych
Jam jest Pan Bóg twój:
1)Nie będziesz miał Bogów cudzych przede Mną,
2)Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie,
3)Pamiętaj, abyś dzień święty święcił,
4)Czcij ojca twego i matkę twoją,
5)Nie zabijaj,
6)Nie cudzołóz,
7)Nie kradnij,
8)Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu,
9)Nie pożądaj żony bliźniego twego,
10)Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Warunki dobrej spowiedzi
1) rachunek sumienia
2) żal za grzechy
3) mocne postanowienie poprawy
4) spowiedź
5) zadośćuczynienie

Nowe przykazania kościelne:
1.W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2.Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3.Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą.
4.Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5.Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać

uczynki miłosierdzia względem duszy
1.Grzeszących upominać.
2.Nieumiejętnych pouczać.
3.Wątpiącym dobrze radzić.
4.Strapionych pocieszać.
5.Krzywdy cierpliwie znosić.
6.Urazy chętnie darować.
7.Modlić się za żywych i umarłych.

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu
1.Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
2.Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
3.Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
4.Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
5.Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień
6.Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

rzeczy ostateczne
1.Śmierć.
2.Sąd Boży.
3.Niebo albo piekło.

dary ducha sw.
1.mądrości,
2.rozumu,
3.rady,
4.męstwa,
5.wiedzy,
6.bojaźni Bożej

Tajemnice radosne
I – Zwiastowanie NMP
II – Nawiedzenie św. Elżbiety
III – Narodzenie Jezusa
IV – Ofiarowanie w świątyni
V – Znalezienie w świątyni

Tajemnice światła
I – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II – Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
III – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
IV – Przemienienie na górze Tabor
V – Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
I – Modlitwa w Ogrójcu
II – Biczowanie
III – Cierniem ukoronowanie
IV – Droga Krzyżowa
V – Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne
I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II – Wniebowstąpienie
III - Zesłanie Ducha Świętego
IV – Wniebowzięcie Maryi
V – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty