profil

Które z rad życiowych udzielonych przez starożytnych zastanowiły cię?dlaczego?

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kultura antyczna wywarła wielki wpływ na twórczość wszytskich epok,włącznie ze współczesnością. Biblia jest skarbnica mądrości i rad życiowych.Zawarte w niej treści są aktualne i na jej podstawie można się uczyć, jak żyć.Również filozofia starożytnych Greków i Rzymian dostarcza wielu wskazówek jak żyć.Postaram się przytoczyć przykłady literackie z tego okresu,które mnie zastanowiły i wywarły na mnie wpływ.
Po pierwsze, w Starym Testamencie przekazane są rady życiowe,z których powinniśmy korzystać. Przykładem może być Księga Hioba.Opowiada ona historię człowieka,który chwalił Boga i był w stanie wszytsko dla niego zrobić.Bóg jednak poddał go próbie,odbierając mu plony i rodzinę. On nie odwrócił się od Boga.Księga ta powtarza porusza problem cierpienia i sprawiedliwości bożej.Uczy nas pokory i przyjmowania tego,c niesie los.Bóg troszczy się o wszystko na ziemi i jeśli skazał nas na jakieś cierpienie,to my na pewno jesteśmy w stanie je przeżyć.
Następnym przykładem nauki wypływającej ze Starego Testamentu jest rada życiowa z Księgi Koheleta.Autor przedstawia się jako król izraelski,który postanowił zbadać wszytsko,co dzieje się pod niebem. Zastanawia się nad sensem życia.Dochodzi do wniosku, że wszytsko co otacza człowieka,jest niczym gdyż w obliczu Boga wszystkie doczesne wartości nie są ważne.Sentencja ''marność nad marnościami'' pomaga mi zrozumieć,co jest ważne w życiu.
Z kolei w Nowym Testamencie również możemy zanlezć wskazówkę jak żyć.Przykładem może być Przypowieść o Synu Martotrawnym.Syn,który zostawił ojca i roztrwonił część jego majątku,postanowił wrócić do domu.Ojciec przebaczył wszytskie jego winy i przyjął go z miłością do domu.Stworzyciel również odpuści nam grzechy.Przypowieść ta daje nam nadzieję,że Bóg jest miłosierny i przebaczy na winy.
Następna wskazówka,która mnie zastanawia to myśl Sokratesa. Ten grecki Filozof powiedział : ''człowiek mądry to człowiek szczęśliwy''. Grek uświadamia nam ,że nauka i mądrość są ważnymi elementami życia.Człowiek wykształcony i mądry może czuć się szczęśliwy gdyż jego wiedza i odświadczenie są przydatne w życiu.Dziwi mnie tu postawa ludzi ,którzy w pogoni za pieniądzem nie zwracają uwagi na wartość człowieka,na jego mądrość.Przeciez ważniejsze jest wykształcenie ,gdyż ono daje radość,pieniądze zaś często przynoszą nieszczęście i samotność.
Te przesłania i rady ,które tutaj przytoczyłam świadczą o ich ponadczasowości.Chociaż minęło już tyle lat,są one nadal aktualne.We współczesnym świecie gdy trudno odróżnić dobro od zła a dobroć , pokorę i zainteresowanie drugim człowiekiem są tak niepopularne,można wrócić do tych pzresłanek i znalezc receptę na własne życie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata
Gramatyka i formy wypowiedzi