profil

Ludność Polski.

poleca 85% 444 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

LUDNOŚĆ POLSKI
1.Podział administracyjny:
01.01.1999r. wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny
I-wojewódzctwa(16)
II-powiaty:
ziemskie(314)
grodzkie(65) powyżej 100tys. mieszkańców
III-gminy(2478)
2. Największe wojewódzctwo to MAZOWIECKIE(35598 km2) a najmniejsze to OPOLSKIE(9412 km2)
3.Wojewódzctwa o największej gęstości zaludnienia to ŚLĄSKIE-398 os./km2, MAŁOPOLSKIE, MAZOWIECKIE, ŁÓDZKIE, DOLNOŚLĄSKIE.
wojewódzctwa o najmniejszej gęstości zaludnienia to WARMIŃSKO-MAZURSKIE, PODLASKIE, LUBELSKIE, ZACHODNIO-POMORSKIE, LUBUSKIE.
4. Nazwy i stolice
Pomorskie-Gdańsk
Zachodnio-Pomorskie-Szczecin
Lubuskie-Zielona Góra
Dolnośląskie-Wrocław
Oposkie-Opole
Śląskie-Katowice
Małoposkie-Kraków
Podkarpackie-Rzeszów
Lubelskie-Lublin
Podlaskie-Białystok
Warmińsko-Mazurskie-Olsztyn
Kujawsko-Pomorskie-Bydgoszcz
Wielkopolskie-Poznań
Łódzkie-Łódź
Świętokrzyskie-Kielce
Mazowieckie-Warszawa
5.Ruch ludności w latach 1945-2007
lata ludność przyrost naturalny(w promilach)
1939 35,1mln ludzi 10,7
1946 23,6 16
1980 35,6 9,6
2005 38,2 0
2007 ok.38,1 ok.0,1
6.Największy przyrost naturalny w Polsce wystąpił w latach 1955-1958(wyz demograficzny). Drugi wyż(echo pierwszego) wystąpił w latach 1980-1983. W 2007 kolejny, niewielki przyrost naturalny.
7. Przyczyny spadku przyrostu naturalnego
-starzejące sie społeczeństwo
-inny model rodziny
-kariery kobiet
-duża emigracja powodem ujemnego przyrostu rzeczywistego
8.Rozmieszczenie ludnosci
122os/km2-gęstość zaludnienia w Poslce.
gęstość zaludnienia=liczba mieszńców/powierszchnie terytorium km2
Ludność w Polsce jest rozmieszczona nierównomierni, największągęstośc zaludnienie ma woj. ŚLĄSKIE ok.382os./km2 i MAŁOPOLSKIE ok.214os./km2

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata