profil

Ludność polski i struktura ludności

poleca 83% 909 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Ludność Polski 38,5mln a)w 1939r polska miała 35 mln a w 1950 24,8 -straty ludościowe poniesone pod czas II woj. św -powojenna zmiana granic i terytorium polski 2.Wzrost liczby ludności po I wojnie św. 3. Przyrost naturalny - jestty różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w jednym roku

Struktura ludności Polski

1.Rozmieszczenie ludnościowe : Warszawa,Łódź,Katowice,

2.Migracja i urbanizacja Migracja wew. - przemieszczanie się ludności wew. granic Polski

3.Naj. aglomeracje Agromeracja -skupiska sąsiadujących ze sobą miast i osiedli. Aglomeracja monocentryczna -jeśli jest jedno miasto i wokół niego szereg mniejszych połączonych liniami komunikacyjnymi Aglomeracja policentryczna - jeśli składa się kilku miast o zbliżonej wielkości . *9 największych aglomeracji: - Katowicka poli 3,6mln -Warszawska mono 2,4 mln osób -Krakowska mono - Wrocławska mono - Poznańska mono - Łódzka mono 1mln osób - Gdańska poli -Szczecińska mono -Bydgosko=Toruńska poli

4.Struktura zatrudnienialudności Polski (3działy gospodarki) I-rolnictwo (leśn. i rybo.) II-przemysł i budownictwo III -usługi 6.Mniejszości narodowe -w 1931r polska była krajem wielonarodowym -Po II woj. św *zmiana granic polski * wysiedlenie ludności niemieckiej ,.Polacy za granicą -=emigracja po upadku powstaniu listop. i styczn. ,Polacy emigrowali do francji,Uk,belgi,Usa ,. -=emigracja zarobkowa II poł.19w.,do Usa,Niemcy,Francja,Brazylia,Argentyna do II woj. św wyemigrowało 6,5mln os.

-=Po zakończeniu II woj. św. *wywieżieni Polacy w głąb ZSRR *po II woj. św. zmiana granic Polski *Roboty przymusowe w Niemczech (dużo os. nie wróciło) *obawy żołnieży Polskich przed komunistami

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta