profil

Dokonaj analizy języka reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata kreują- prezentacja maturalna

poleca 85% 170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

- Temat mojej prezentacji brzmi: Dokonaj analizy języka reklam. Wyjaśnij, jaki obraz świata kreują
Zawsze interesowała mnie reklama, jej mechanizmy, to, jaki wpływ ma na odbiorców, jakie techniki są stosowane, by przedstawić reklamowany towar w jak najkorzystniejszym świetle. Jakiego używa języka i dlaczego.
Powszechnie uważa się, iż reklama jest XX- wiecznym wynalazkiem, jednak nic bardziej mylnego! Początki reklamy są tak stare, jak początki handlu. Pierwszymi reklamami były hałaśliwe nawoływania kupców na antycznych placach targowych.
W dzisiejszych czasach reklama jest gałęzią przemysłu, która przynosi olbrzymie zyski i posiada rozbudowana podstawę teoretyczną.
Według definicji reklama jest płatną formą promocji, jednym z kilku instrumentów jakimi posługuje się firma w celu poinformowania klientów o swojej ofercie
Cele, jakie ma reklama są długotrwałe i krótkotrwałe.
krótkotrwały cel reklamy, to jak najszybsze zwiększenie sprzedaży towaru, szczególnie w martwym sezonie (np. sprzedaż aut w okresie zimy)
Długotrwałe cele to:
- Ugruntowanie na rynku marki danego towaru,
- wykształcenie wśród konsumentów odporności na reklamy innych firm, które produkują podobne produkty (słodycze, kawa, soki),
- edukacja odbiorców (np. taki i taki środek pomaga na takie dolegliwości)
- walka z konkurentami,
- Kreowanie wizerunku firmy na rynku
We współczesnym świecie reklama jest obecna we wszystkich mediach Dobra reklama cechuje się wiarygodnością, atrakcyjnością i władzą nad odbiorcą. Omówmy trzy podstawowe grupy reklam:
Reklama telewizyjna - Jest środkiem masowej komunikacji, cechującym się największą spośród masmediów siłę społecznego oddziaływania

Reklama radiowa - Posiada zróżnicowany zasięg. Może być bowiem nadawana przez stacje lokalne, regionalne, ogólnokrajowe, jak i międzynarodowe.

Reklama prasowa ? jest to wizualna możliwość dotarcia do dużych grup czytelników,
Do każdej z wymienionych grup wybrałem po 2 przykłady..
Oto pierwsza z przygotowanych przeze mnie reklam ? reklama telewizyjna tabletek ?Aspiryn?
W omawianej reklamie biorą udział 3 osoby: lektor, którego nie widzimy oraz dwoje ludzi w kwiaciarni. Środki perswazji, jakie zostały użyte przez twórców reklamy to przede wszystkim odwołanie się do się do codziennych sytuacji, gdzie każdy odczuwał ból pleców, gardła, głowy łatwo więc wniknąć w przedstawioną sytuację. Ażeby emocjonalnie pobudzić odbiorców użyto sloganu ?Zawsze przy tobie?, ?Przez całe życie? a także epitetu ?uśmierzający?.
Środki, które zostały użyte w tej reklamie, jak obraz, muzyka, napisy mają sprawić wrażenie, że reklamowany towar jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, dostępny dla każdego, uśmierzający najgorszy ból i trzeba go zawsze mieć przy sobie.
Zakończenie reklamy w którym lektor radzi zapoznanie się z ulotką , oraz kontakt z lekarzem farmaceutą jest z jednej strony zabezpieczeniem firmy ASPIRYn przed możliwymi skutkami ubocznymi użycia leku a z drugiej strony potwierdzeniem znajomości tego leku przez lekarzy.
Kolejna reklama to reklama tabletek NO-SPA
W reklamie biorą udział 4 osoby. 3 to bohaterki filmu reklamowego a jedna to lektor. widzimy odwołanie się do sytuacji z którą może się zidentyfikować wiele kobiet. Jest- świetna zabawa przerwana przez ból, i takie proste rozwiązanie NO ? SPA.
Stosowanie metafory, ?pierwszego dnia zawsze umieram?, wyolbrzymienia ?zawsze? i ?umieram?sprawiają że zdajemy sobie sprawę siły bólu. Anafory ?Co okres??, ?Co szkoda? A także kilkakrotne powtórzenie nazwy środka ?No spa? to środki stylistyczne wspierające obraz. Krótkie, zwięzłe wypowiedzi wspierają część informacyjną czyli czemu służy NO Spa, jak wygląda opakowanie, w jakich sytuacjach używać. Jak każda reklama tabletek zawiera wskazówki do uprzedniego skontaktowania się z lekarzem.
Dokonując podsumowania analizy języka reklamy telewizyjnej, należy wyraźnie zwrócić uwagę na to, iż język ten posiada największą ilość bodźców, które wpływają na odbiorców.
To, co nie zostanie przekazane odbiorcom w formie wypowiedzeń dodawane jest za pomocą obrazu i dźwięku, które w telewizji mają największy wpływ na widza.
Dlatego w reklamie telewizyjnej jeśli chodzi o językowe środki stylistyczne, uwagę skupia się głownie na fonetycznych i semantycznych. Najczęściej używa się metafor (przenośni), animizacji (ożywień), hiperboli (wyolbrzymień) i personifikacji (uosobień), i powtórzeń.
Oczywiście tej reguły nie można uchwycić w analizie tylko tych dwóch reklam, , dlatego ja powołuję się bardziej na określoną literaturę przedmiotu niż własne obserwacje.
Przyjrzyjmy się teraz reklamom radiowym:
Pierwsza reklamą, jaką się zajmę będzie reklama sieci komórkowej Orange głównym sposobem oddziaływania tej reklamy na klientów jest forma ? podobieństwo do transmisji meczu piłkarskiego oraz prezenty Nokia, etui i 3 tys smsów. Wystarczy pójść do salonu sprzedaży i już te skarby trafią do naszych rąk.
Już początkowy gwizdek ma zwrócić uwagę słuchacza. Wykorzystano tu również fakt popularności piłki noznej. Orange kibicuje Ekstra Klasie zatem wszyscy którzy mają Orange są dobrymi kibicMI, WSPIERAJĄ SPORT.
funkcje tej reklamy realizowane są przez następujące językowe środki stylistyczne:
- wykrzyknienie: "debiut roku?
- - metafora ? olśniewający aparat?
- - wypowiedź: "zapraszamy do salonu Orange i punktu TP?
- równoważnik zdania: np." PIERWSZY KONTAKT Z Orange GO)
Przeciętny odbiorca ma trudność z zapamiętaniem treści tej reklamy pozostaje w pamięci nazwa Orange Go i że opłaca się iśc do salonu sprzedaży.
Ważną rolę spełnia również lektor, jego głos ma miłą barwę, dopasowaną do wypowiadanych kwestii i charakterystycznej formy.
WALERI Mutte
Kolejna reklama radiowa, którą przedstawię, to reklama radiowa środka lekarskiego ?Walerin? Słyszymy szybko po sobie następujące skargi kobiet. Pojawia sie Odpowiedz lektora spokojna i zrównoważona, wyrozumiała i pomocna wskazuje na bezpieczne i skuteczne rozwiązanie Valerin Mitte.
Możemy wyróżnić w niej
- Krótkie, następujące po sobie zdania
- Wyrażenia klucze ? nie chce się uczyć, nie mam czasu nie wytrzymuję, rozwiązać problemy, To nie powód, weź walerin, zasługujesz na spokój
- Powtórzenia jest naturalny, jest bezpieczny
W reklamie zastosowano również manipulację psychologiczną, czyli zapewnienie, że lekarstwem na wszelkie problemy jest Walerin- to nie powód żeby się denerwować,
Podsumowując Reklama w radiu najbardziej efektywna i chwytliwa jest wtedy, gdy wtedy, gdy jest zwięzła, tzn. nie może zbytnio nużyć słuchaczy.

REKLAMA PRSOWA
Ostatnim typem reklamy, której styl chciałbym zanalizować, to reklama w prasie.
Badania psychologiczne pokazują, iż teksty pisane mniej oddziałują na odbiorcę, Ma to związek ze zjawiskiem tzw. chaosu informacyjnego,
Styl i język, jaki stosowany jest do tworzenia reklam prasowych, charakteryzuje się:
1. tekstem o urozmaiconej czcionce i stylu (np. używanie kursywy, pogrubienia, kolorów)
2. konieczne jest umieszczenie logo producenta i nazwy produktu.
3. zamieszczaniem przekonujących zdjęć reklamowanych produktów,
4. stosowaniem tzw. strategii skojarzeniowej,
5. kolorystyka i kompozycja wszystkich elementów, czyli tekstu, obrazu, tła musi ze sobą współgrać.

Pierwszą reklamą, jaką zaprezentuję i zanalizuję, będzie reklama Bilomax Zdrovit. Wszystkie wyżej wymienione elementy są w niej doskonale widoczne:
Tekst reklamy jest pisany dużą, zróżnicowaną co do wielkości czcionką. Litery pisane dużą czcionką mają podkreślić te fragmenty tekstu, na które odbiorca musi zwrócić baczniejszą uwagę W tej reklamie zawarte są slogany, ?pamiętasz o wszystkim? ale i obietnice ?Filiżanka gratis?. To i wyrażenia : edycja limitowana, elegancka filiżanka oraz tylko w aptekach mają za zadanie przekonać, odbiorów ażeby wypróbowali Bilomax .
środkami graficznymi:
- stopniowe coraz mocniejsze nasycenie tła tekstu i obrazu, niebieskim kolorem, zabieg ten ma wpłynąć na pozytywne odczucia odbiorcy- niebieski kojarzy się ze zdrowiem, medycyną, itp.
- Duże opakowanie z nazwą produktu i nazwą firmy a także dobrze widoczna gratisowa filiżanka.
- Informacja, iż filiżanka jest gratis, że jest elegancka i że jest to edycja limitowana leku
Ostatnią reklamę, którą omówię, będzie reklama żelu Lioton 1000.
Użyto w niej wszystkich typowych środków, które stosuje się w reklamie prasowej.
Ta reklama od razu zwraca uwagę odbiorcy, gdyż jest dwuczłonowa. Pierwsza część zawiera tylko obraz ? kobieta mocząca w misce nogi budzi skojarzenie zmęczonych mocno nóg. Druga część to ta sama kobieta ciesząca się ?zdrowiem i urodą swoich nóg? dzięki Lioton 1000.
Inne graficzne środki, których użyto, to:
Na dole umieszczono zalecenie skonsultowania się z lekarzem, specjalistą
W lewym rogu ? nazwa firmy produkującej
W części głównej połączono obraz opakowania żelu z medalem ?Złoty lek? oraz opisem działania
Na górze zamieszczono slogan reklamowy ? Dla zdrowia i urody Twoich nóg
- Zastosowano rożne wielkości czcionki, w zależności od tego, co jest napisane. Mniejszą czcionką- mniej ważne informacje, większą te, na które należy zwrócić baczniejsza uwagę.
- Tło jest w higienicznej kolorystyce, króluje biel
Elementy stylistyczne charakterystyczne dla języka pisanego, to:
- personifikacja, np. ?kompozycja żelu daje? żel nie może nic dawać, więc żelowi nadano cechy ludzkie.
- epitety: unikalna, skutecznie, nadzwyczajny, natychmiastowy, złoty
Obie te reklamy prasowe zamieszczone były w kolorowych magazynach dla kobiet, które najprawdopodobniej stanowiły grupę docelową reklamy.
podsumowanie
Można powiedzieć że najbogatsze środki przekazu posiada telewizja i są to : ruchome obrazy, język mówiony i pisany, dźwięki. Należy zdać sobie sprawę, iż głównym celem reklamy jest jak największe oddziaływanie na podświadomość klientów.
Niewątpliwie, w dzisiejszych czasach można zaobserwować wpływ reklamy na odbiorców. Niepokojący jest jednak tendencyjny obraz przedstawianego w nich świata. Cierpienie jest rzeczą złą, niepotrzebną tylko niezaradni cierpią. Wszędzie piękne kobiety dostosowane w swym stroju i sposobie wyrażania do grupy odbiorców. Świat reklam pokazuje jedynie aspekt jakiegoś interesującego go fragmentu rzeczywistości. Przejaskrawia to co potrzebne dla uzyskania jak największej siły przekonania . Nie ma w świecie reklam problemów, których nie można rozwiązać. Ostatnio daje się zauważyć dość zastanawiający trend. Reklamy popierają skąpstwo, egocentryzm, niewierność itd. Jednak w reklamie cukierków właśnie to że dziecko nie chce się nimi z nikim podzielić ma przekonać, że są tak pyszne, że nikomu nie można ich dać bo zabraknie dla właściciela.

Reasumując Reklama kreuje świat konsumpcji, Świat idealny, bądź świat potrzeb czy zachcianek. Tworzy problemy i proponuje natychmiast rozwiązanie: nasz produkt sprawi, że twoje problemy znikną.

Dziękuję

JAK KTOŚ BĘDZIE CHCIAŁ GOTOWA REKLAMĘ TELEWIZYJNA PROSZĘ O KONTAKT MEJLOWY: [email protected] WYŚLE TO ZA DARMO

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 9 minut

Ciekawostki ze świata