profil

Zastosowanie alkoholi

poleca 85% 546 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W mojej pracy chciałbym przedstawić podstawowe zastosowanie alkoholi. Zanim jednak przejdę do tej kwestii chciałbym odpowiedzieć na pytanie czym są alkohole? Alkohole są to związki organiczne oraz pochodne węglowodorów, w których atomy wodoru są zastąpione grupą wodorotlenową. Najbardziej rozpowszechnione alkohole jednowodorotlenowe (inaczej monohydroksylowe) tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym CnH2n 1 OH. W alkoholach występują jedynie wiązania pojedyncze. Ze względu na rzędowość węgla zawierającego grupę alkoholową dzielimy alkohole na pierwszo- drugo- i trzeciorzędowe. Nazwy alkoholi tworzymy jako pochodne od nazwy węglowodoru tworzącego szkielet cząsteczki, i na końcu nazwy dodajemy przyrostek ?ol z odpowiednim lokantem do nazwy macierzystego związku. Otrzymuje się je przez hydrolizę chlorowcoalkanów, hydratację alkenów, uwodornienie aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych oraz metodami biochemicznymi (fermentacja). Teraz chciałbym przejść do zastosowań poszczególnych alkoholi:

-Metanol(alkohol metylowy)- używany jest jako rozpuszczalnik (rozpuszczają się w nim tłuszcze, żywice i pokosty),stosowany w farmaceutyce, składnik paliwa dla samolotów, główny składnik paliwa do modelarskich silników żarowych, produkcja materiałów wybuchowych np.C4, paliwo w silnikach spalinowych, np. używanych w motocyklach żużlowych, stosowany z ługami lub kwasami do otrzymywania estrów metylowych, podstawowy surowiec do otrzymywania polioksymetylenu (politrioksan, poliformaldehyd, tarnoform), surowiec do otrzymywania MTBE, Surowiec do produkcji kwasu octowego.
-Etanol(alkohol etylowy)- ma zarówno pozytywne jak i negatywne sposoby zastosowania. Do tych pozytywnych należy przemysł spożywczy i farmaceutycznych(fermentacja alkoholowa), kosmetyczny, stosuje się go jako denaturat, rozpuszczalnik. Do negatywnych sposobów wykorzystania etanolu należy to, że jest stosowany jako używka. Wypicie alkoholu powoduje zaburzenia mowy i równowagi. Spowalnia on funkcję centralnego układu nerwowego, odblokowuje zahamowania w korze mózgowej i wywołuje stan euforii. Ponadto jeszcze niszczy komórki nerwowe. Częste picie alkoholu prowadzi do uzależnienia i może w efekcie doprowadzić do martwicy wątroby. Ze względu na działanie odurzające kierowcy prowadzący pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu powodują wiele wypadków śmiertelnych.

Powyższe dwa alkohole są najczęściej stosowanymi alkoholami. Mimo to istnieje, również wiele innych o których zastosowaniu, także warto wspomnieć takich jak:
-Propanol(alkohol propylowy)- przede wszystkim jest stosowany jako rozpuszczalnik. Służy, jednak także do otrzymywania acetonu, jako środek bakteriobójczy oraz dodaje się go o benzyny.
-Butanol(alkohol butylowy)- stosowany jest jako półprodukt do syntez organicznych, głównie do produkcji plastyfikatorów, żywic aminowych i lakierów oraz jako rozpuszczalnik. Zastosowanie znajduje także w włókiennictwie i w kosmetyce. Biobutanol może służyć, także jako biopaliwo.
-Denaturat-paliwo w turystycznych kuchenkach spirytusowych, rozpuszczalnik politur oraz farb spirytusowych, stosowany do mycia szyb, środek odkażający, środek czyszczący ,rozpałka do grilla, dodatek do paliwa , płyn do chłodnic, napój alkoholowy
-Gliceryna- znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym, włókienniczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, celulozowo-papierniczym, skórzanym, tytoniowym, elektrotechnicznym
-Alkohol benzylowy-jest stosowany jako rozpuszczalnik, jako zmywacz farb i lakierów oraz do produkcji estrów zapachowych. W przemyśle alkoholowym stosuje się go do produkcji likierów, wina aromatyzowanego, napojów na bazie wina aromatyzowanego i koktajli na bazie tego wina. W cukiernictwie znalazł zastosowanie w produkcji aromatów.
-Spirytus-Służy do celów spożywczych, produkcji perfum oraz do sporządzania roztworów leczniczych stosowanych zewnętrznie, np. roztworów kwasu salicylowego (spirytus salicylowy), lub wewnętrznie (roztworów jodu, niektórych olejków).
-Alkohol cetylowy- farmaceutyka
-Alkohol furfurylowy- przemysł chemiczny
-Alkohol izopropylowy- rozpuszczalnik, płyn antybakteryjny
-Alkohol stearylowy- przemysł chemiczny i farmaceutyczny
-Benzoina- Stosowany w środkach perfumeryjnych i zapachowych.

Podsumowując moją pracę chciałbym stwierdzić, że istnieje bardzo wiele różnych rodzajów alkoholi, które znalazły zastosowanie w różnych dziedzinach naszego życia. Z jednej strony są ważnym elementem gospodarki, jednak z drugiej strony konieczne jest ostrożne obchodzenie się z nimi, gdyż mogą one zaszkodzić naszemu zdrowiu i życiu.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata