profil

Ruch

poleca 85% 133 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ruch drgający: ruch tłoków w silnikach spalinowych ruch strun gitary bicie serca a także ruch cząst. w ciałach stałych ruch harmoniczny: będzie wtedy kiedy uda nam się wytworzyć sytuację w której opory ruchu byłyby pomijalne małe. oscylator hormoniczny: to wahadło, ciało wykonuje drgania harmoniczne. deficyt miary: jest wtedy gdy masa układu traktowanego jako całość jest mniejsza od sumy mas składników. rezonans: to znaczne wzmożenie drgań elektr. układów wew. elektr. lub optycznych pod wpływem działającej na niej siły zewnętrznej o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości drgań własnych tych układów. menisk wklęsły: jeśli siły oddziałowywały między cząsteczkami cieczy i ścianki są większe od sił między cząsteczkami cieczy, powierzchnia cieczy w pobliżu ścianek zakrzywia się w górę. menisk wypukły: jeśli siły między cząsteczkami cieczy i ścianek są małe powierzch. cieczy w pobliżu ścianek zakrzywia się w dół. siły spójności: to siły które działają między cząsteczkami tej samej sub. działanie tych sił powoduje powstanie meniska wypukłego. siły przylegania: siły odpowiedzialne za istnienie menisku wklęsłego. są to siły które działają pomiędzy cząsteczkami danej cieczy a innej substancji. menisk: to powierzchnia rozdzielająca od siebie dwie fazy płynne - gaz i ciecz lub duże niemieszające się z sobą ciecze przybiera kształt płaskiej powierzchni. przewód: substancja która dobrze przewodzi prąd elekt. a przewodzenie prądu ma charakt. elektronowy. pół - substancja krystaliczna lub substancja w której występuje zjawisko koncentrowania ładunków swobodnych.
ruch harmoniczny:
-> wielkość fizyczna
-> wychylenie, oznaczone literą x
-> amplituda (A)
-> okres drgań (T)
-> częstotliwość drgań (f)
cechy ruchu:
* ruch okresowy, periodyczny
* w max wychyleniu ciało osiąga prędkość równą 0 a przechodząc przez położenie równowagi prędkość ma wartość najwyższą.
* ciało od max wychylenia do połowy równowagi porusza się ruchem przyśp. a od położ.równowagi do max wychylenia ruchem opóźn.
cechy gazu:
* nie mają określonego kształtuani objętości
* wypełniają zbiornik w jakim się znajdują.
* jeśli zbiornik ma ruchome ścianki to ustala się równo. w której cząsteczka gazu wewnątrz zbiornika i powietrza na zewnątrz zbiornik działające na to siłami o jednakowych wartościach takich samym kierunku i przeciwnych zwrotach.
* są ściśliwe
* charakterystyczna temperatura, ciśnienie i objętość.
* istnieje model gazu doskonałego
* między cząsteczkami gazu w warunkach normalnych jest dużo wolnego miejsca
* obserwujemy ruchy Browna
* występowanie ruchów Browna jest zjawiskiem dyfuzji.
ciecze:
* przyjmuje kształt naczynia w którym się znajduje.
* posiadają
* są przewodnikami ciepła
* nie są ściśliwe
* cząsteczki cieczy poruszają się
* im wyższa temperatura tym cząsteczki ciała są bardziej rozproszone.
* działają siły napięcia powierzchniowego.
* działają siły spójności i siły przylegania.
ciała stale:
-> kryształy
-> polimery
-> amorficzne.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty