profil

Wodór i jego właściwości.

drukuj
satysfakcja 78 % 868 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Temat: Wodór i jego właściwości.

Wodór- symbol H, gęstość=0,0899g/dm3

Wodór był już prawdopodobnie znany alchemikom, powstaje bowiem w reakcjach metali z kwasami.

Wodór odkrył i opisał jako pierwszy angielski chemik w 1776roku HENRY CAVENDISZ (czyt. Kavdysz).

CAVENDISZ Henry (1731-1810)-angielski chemik i fizyk, uważany za twórcę chemii gazów. Jako pierwszy otrzymał wodór i określił jego właściwości. Odkrył również tlenki azotu, zbadał skład chemiczny wody i powietrza. Prowadził też badania w dziedzinie elektrostatystyki.

W stanie wolnym występuje w niewielkich ilościach w górnych warstwach atmosfery jako wyziewy wulkanów. Wodór jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem we wszechświecie stanowi główny składnik budujący gwiazdy!

Otrzymywanie wodoru w reakcji cynku z kwasem solnym.
Do probówki1 umocowanej w statywie wsyp kilka granulek cynku i dodaj rozcieńczonego kwasu solnego. Probówkę należy zamknąć korkiem z rurką odprowadzającą. Gdy gaz zacznie się szybko wydzielać zbieraj go w probówce nr2 umocowanej do góry dnem i wypełnionej wodą. Probówkę nr2 napełnioną wodorem trzymaj dnem do góry, a wylot probówki zbliż do płomienia palnika.

Otrzymywanie wodoru.
Skala przemysłowa:
1.Elektroniza wody
2H2O=2H2 O2
2.W wyniku reakcji pary wodnej z rozżążonym kokosem
C H2O=H2 CO
3.W wyniku reakcji węglowodanów (pochodzących z ropy naftowej lub gazu ziemnego) z parą wodną w obecności katalizatora niklowego np.
C2H6 2H2O=Ca(OH2) 2H2
Skala laboratoryjna:
1.W wyniku reakcji metali nieszlachetnych (np. cynku, magnezu) z kwasem solnym np.
Zn 2HCl=ZnCl2 H2
2.W reakcji wodorków metali z wodą
CaH2 2H2O=Ca(OH2) 2H2
3.W wyniku elektrolizy wody
wodór w zwykłych warunkach jest mało aktywny chemicznie, reaguje tylko z fluorem zgodnie z równaniem;
H2 F2=2HF
4.W podwyższonej temperaturze wodór reaguje z wieloma metalami i niemetalami tworząc wodorki. Czysty wodór spala się spokojnie niebieskim płomieniem, a produktem tej reakcji jest woda;
2H2 O2=2H2O

Zastosowanie wodoru;
- otrzymywanie metanolu, węglowodorów i amoniaku;
- w utwardzaniu tłuszczów
- jako paliwo rakietowe
- w ogniwach paliwowych

Wodór-niemetal
WŁAŚCIWOŚCI
- gaz
- bezbarwny
- bezwonny
- słabo rozpuszcza się w wodzie
- najlżejszy gaz
- łączy się z niemetalami np.
a) połączony z tlenem daje wodę
b) z azotem daje amoniak
c) z chlorem daje chlorowodór
d) z siarką daje siarkowodór


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (7) Brak komentarzy
2.10.2011 (12:18)

wogule to mi się nie przydało tyle to ja mam w książce

2.10.2011 (10:58)

a ja widziałem tabletki do robienia wodoru:
allegro.pl/wodor-w-proszku-saszetki-wodorowe-zobacz-i1853326861.html

24.7.2011 (18:48)

węglowodory nie węglowodany!!