profil

Cechy charakterystyczne demokracji ateńskiej.

poleca 77% 1356 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Demokracja narodziła się w starożytnych Atenach, gdzie wszyscy wolni obywatele płci męskiej mieli zagwarantowane prawo uczestniczenia w odbywających się na forum zgromadzenia dyskusjach o sprawach publicznych i podejmowania decyzji dotyczących państwa oraz stanowienia prawa. Do dnia dzisiejszego taka demokracja przetrwała jako demokracja bezpośrednia w formie:
1. referendum – powszechne głosowanie obywateli w sprawach społecznych, politycznych gospodarczych itp.;
2. inicjatywy ludowej – możliwość wszczęcia postępowania ustawodawczego przez określoną liczbę obywateli, która podpisuje projekt ustawy i wysyła go do parlamentu;
3. weta ludowego – zezwala na ogłoszenie referendum na żądanie określonej liczby obywateli;
4. konsultacji społecznej - dopuszcza opiniowanie jakiejś sprawy (np. w drodze głosowania) przez ogół uprawnionych obywateli.
Jedną z instytucji życia w Atenach było zgromadzenie wszystkich obywateli. Mieszkańcy Aten i okolic zbierali się 10 razy w roku, aby przedyskutować uchwały dotyczące Aten i jej mieszkańców.
Dzisiaj odpowiednikiem zgromadzenia ludowego jest parlament. Szczegółowo omówione przez niego uchwały są poddane pod głosowanie. Przyjęte większością głosów uchwały są przekazywane prezydentowi do akceptacji.
Urzędnicy w starożytnych Atenach wykonywali postanowienia zgromadzenia i rady. Teraz władzę wykonawczą pełnią : Prezydent i Rada ministrów.
Sądy pełnili ludzie, którzy po zgłoszeniu się zostali wybierani na to stanowisko w ramach losowania. Sześć tysięcy sędziów dzielono na grupy od 201 do 1501 członków, w zależności od rodzaju sprawy. W Polsce nie występuje taki urząd władzy, ale np. w Stanach Zjednoczonych odpowiednikiem Ateńskich sędziów jest ława przysięgłych.
Do dzisiaj przetrwało pojęcie diety, jednak taka pensja nie ma wystarczyć tylko ns pierwszorzędne wydatki tj. jedzenie i nocleg, jak to było w Atenach. Teraz stanowiska urzędowe są jednymi z lepiej opłacanych posad.
Prawo do głosowania mają obywatele obu płci od 18 roku życia, nie tylko obywatele – mężczyźni.
Najważniejsze urzędy stworzone przez Ateńczyków przetrwały do czasów dzisiejszych, pod zmieniona nazwą w udoskonalonej formie.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta