profil

Zadanie z moli- chemia

drukuj
poleca 85% 982 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

zadanie 1
Odczytaj z układu okresowego wartości mas atomowych sodu, siarki, tlenu, żelaza i podaj je w atomowych jednostkach masy.

Sięgamy po układ okresowy i wyszukujemy wymienione powyżej pierwiastki.

np. Sód wygląda mniej więcej tak:

Na
22,8898

liczba podana pod symbolem pierwiastka jest masą atomową, zaokrąglamy ją do najbliższej liczby całkowitej, do 23 i dopisujemy 'u', którą jest oznaczona atomowa jednostka masy.
'u'-skrót od angielskiego słowa unit, czyli atomowa jednostka masy (a.j.m.)

otrzymujemy wartość masy atomowej sodu (Na) czyli 23u.

Podobnie z pozostałymi trzema pierwiastkami: siarką (S), tlenem (O), żelazem (Fe)

S - 32u
O - 16u
Fe - 56u

zadanie 2
Oblicz masy cząsteczkowe następujących cząsteczek:
a) Na2S
b) Mg3(PO4)2
c) Fe(NO3)3

Pytanie: Czym jest masa cząsteczkowa?
Więc masa cząsteczkowa jest to masa pojedynczej cząsteczki wyrażona w u (unit - atomowa jednostka masy).
Mcz - w skrócie 'masa cząsteczkowa'.

Masę cząsteczkową obliczmy sumując masy atomowe! (zapamiętaj to ważne)

a) Mcz Na2S = 2*23u 32u = 78u
b) Mcz Mg3(PO4)2 = 3*24u 2(31u 4*16u) = 72u 62u 2*64u = 262u
c) Mcz Fe(No3)3 = 56u 3(14u 3*16u) = 56u 42u 144u = 242u

zadanie 3
Oblicz, ilu molom żelaza odpowiada 3,01*10(23) (w nawiasie to potęga, czyli 10 do potęgi 23!)
atomów żelaza.

Tu musimy zastosować liczbę Avogadra. Nie będę zagłębiać się w wyjaśnianie czym jest ta liczba o magicznie brzmiącej nazwie, sięgnijcie do podręcznika po definicję.
;] No ok...
Więc liczba Avogadra określa liczbę drobin (atomów, cząsteczek, jonów) stanowiących 1 mol.
1 mol zawiera 6,02*10(23) drobin.
Aby się dowiedzieć, ilu molom odpowiada dana 'porcja' elementów, należy wykonać odpowiednie obliczenia. Zaprezentuje dwa sposoby.

1 sposób to zastosowanie wzoru, w którym liczba moli substancji to drobina podzielona przez liczbę Avogadra (która jest stała).

wykorzystujemy wzór: n=N/NA (zapisujemy 'A' wielkie po prawej na dole liczby N)
gdzie 'n' oznacza liczbę moli, N - liczbę drobin (atomów, cząsteczek, elektronów), NA - stałą liczbę Avogadra (pamiętaj N z wielkim 'A' po prawej stronie na dole).

Dane:
N = 3,01*10(23) atomów żelaza
NA = 6,02*10(23) atomów w molu
Szukane:
n=?
szukamy liczby moli

Rozwiązanie:
n = 3,01*10(23) atomów żelaza/6,02*10,23 atomów w molu
n = 0,5 mola atomów żelaza

2 sposób, wykorzystujemy proporcję:

N atomów odpowiada x mola
NA atomów odpowiada 1 molowi

3,01*10(23) atomów Fe odpowiadają x molów Fe
6,02*10(23) atomów odpowiada 1 molowi Fe

Odp.: 3,01*10(23) atomów żelaza odpowiada 0,5 mola.

zadanie 4
Oblicz ile cząsteczek zawiera się w 10 molach tego związku.

Dane:
NA = 6,02*10(23)
n = 10 moli

szukane:
N = ?

rozwiązanie:
sposób nr 1 wzór

n=N/Na

liczbę moli mamy podaną, więc przekształcamy wzór tak aby obliczyć N czyli liczbę cząsteczek

n = N/NA obie strony mnożymy razy NA

otrzymujemy: N = NA*n

N = 6,02*10(23) cząsteczek/mol*zo moli
N = 60,2*10(24) cząsteczek

2 sposób

N atomów odpowiada x mola
NA atomów odpowiada 1 molowi

Odp.:
W 10 molach CO2 zawiera się 60,02*10(24) cząsteczek tego związku.

zadanie 5.
Korzystając z układu okresowego, określ:
a) masę molową sodu

Masa molowa to masa 1 mola drobin substancji wyrażona w gramach.

Czyli skoro masa atomowa sodu (Na) wynosi 23u to masa molowa sodu będzie wynosiła 23g/mol.

b) masę atomową fosforu

liczba pod symbolem pierwiastka 30,973... zaokrąglona od najbliższej liczby całkowitej czyli masa atomowa fosforu to 31u

c) masę cząsteczkową HNO3

Mcz HNO3 = 1u 14u =3*16u = 63u

Wkrótce kolejna część zadań wraz z rozwiązaniami ;P
Powodzenia!


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
5.6.2011 (10:47)

wystarczy zeby zdac na 2?

5.6.2011 (10:46)

Git przydało sie bo z chemi jestem zero

Typ pracy