profil

Motyw miasta-jako przestrzeń życiowa człowieka.

poleca 85% 1338 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

bibliografia
Natalia Chowaniec
Klasa III ?d?

Temat: Miasto - przestrzeń życia człowieka. Przedstaw różne sposoby ukazania motywu miasta w utworach literackich..

Bibliografia

I. Literatura podmiotu

1. Żeromski Stefan: Przedwiośnie. Czytelnik. Warszawa 1980. [ss 27-60, 101-105].
2. Prus Bolesław: Lalka. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1954. [ss 83-84, 180, 204, 266, 418, 420, 422, 430, 432, 435, 436].
3. Biblia Tysiąclecia. [tu:]Księga Rodzaju 18-19. Pallottinum. Poznań-Warszawa 1990. wydanie trzecie poprawione.
4. Wolter: Kandyd. Interart. Warszawa 1995. [roz. XVII-XVIII].
5. Tuwim Julian: Nowy wybór poezji.[tu:] Do Krytyków. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 2002. [ss 128].

II. Literatura przedmiotu

1. Nosowska D.: Słownik motywów literackich. Park. Bielsko Biała 2006. [ss 282-288].
2. Badowska A., Grzegorek G., Kosińska-Pułka M.: Leksykon lektur szkolnych. Europa. Wrocław 2005. [ss 493-509].
3. Góral E., Porębska-Rodak E., Ławnicka B.: Mała encyklopedia A-Z. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999. Wydanie trzecie zaktualizowane poprawione i uzupełnione. [hasło: miasto].
4. Bachórz J. Wstęp [w:] Lalka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1991,1998.[ss LXXXIX-XCIII].
5. Rzehak W.: Język polski Vademecum liceum, technikum. Greg. Kraków. [ss 247].

III. Materiały pomocnicze

1. Kartka z cytatami

plan

Natalia Chowaniec

Temat: Miasto - przestrzeń życia człowieka. Przedstaw różne sposoby ukazania motywu miasta w utworach literackich.

PLAN PREZENTACJI MATURALNEJ

I. Literatura podmiotu
II. Literatura przedmiotu
III. Materiały pomocnicze

1. Kartka z cytatami

IV. Ramowy plan wypowiedzi

1. Określenie problemu:
a) Definicja miasta
b) Ukazanie przez literaturę różnych oblicz miast, przedstawienie jego zalet i wad

2. Kolejność prezentowanych treści:

a) ?Biblia?- Sodoma i Gomora miasta rozpusty, grzechu i degradacji
? Rozmowa Boga z Abrahamen i groźba zgładzenia miast;
? Nie udana próba poszukiwania 10 sprawiedliwych;
? Abraham i rodzina Lota zostają uratowani;
? Sodoma i Gomora- miasta występku;

b) ?Kandyd? Wolter - miasto utopijne
? wprowadzenie do utworu;
? Opis bogactwa Eldorado;
? Zachowanie mieszkańców miasta, ich sposób patrzenia na dobra materialne;

c) ?Lalka? Bolesław Prus
? Wprowadzenie w epokę pozytywizmu;
? Przedstawienie Warszawy II połowy XIXw. jako różnorodnej przestrzeni życiowej. Prezentacja różnych warstw społecznych. Opis brzydoty miasta;
? Paryż jako miejsce dobrobytu, zachwyt bohatera nad miastem. Opis piękna ulic i budynków;

d) ?Przedwiośnie? Stefan Żeromski
? Opis początków rewolucji w Baku;
? Wygląd miasta, zachowanie mieszkańców;
? Ukazanie Warszawy jako miejsca, które rozwiewa sny o ?szklanych domach?;

e) ?Do Krytyków? Julian Tuwim
? Zachwyt autora nad miastem;
? Przedstawienie podmiotu lirycznego;

3. Wnioski:
a) Motyw miasta w literaturze ma wiele różnych oblicz

.................................................

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata