profil

Plan Ewakuacji - Szkoła

poleca 80% 840 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Plan ewakuacji.
Budynek: SZKOŁA

Zagrożenie: Pożar
Czynności jakie należy wykonać:

1. odcięcie dopływów gazu i prądu w sali lekcyjnej
2. zamknięcie i uszczelnienie okien i otworów
3. zabranie dokumentów i drogocennych rzeczy
4. powiadomienie innych uczniów o konieczności opuszczenia budynku
5. powiadomienie policji i straży pożarnej.

? w przypadku kiedy niemożliwe jest ominięcie ogniska pożaru i wydostanie się z budynku szkoły poprzez główne wejście należy wyskoczyć przez okno (jeżeli jest to parter) kiedy znajdujemy się na piętrze jedynym ratunkiem będzie próba zejścia po rynnie lub innym podobnym elemencie. Najlepszym wyjściem byłoby jednak poczekać na straż pożarną, która rozłoży odpowiednie poduszki amortyzujące upadek.

Zagrożenie: Chemikalia
Czynności jakie należy wykonać:

1. Uszczelnienie okien, otworów wentylacyjnych i drzwi oklejając je taśmą klejącą lub obkładając mokrymi materiałami
2. Wyłączenie urządzeń elektrycznych.
3. Zakaz spożywania żywności i picia płynów, które mogły ulec skażeniu.
4. Stosować się ściśle do poleceń nadawanych w komunikatach i rozpowszechnionych przez siły ratownicze i porządkowe .
5. Wykorzystać ewentualnie posiadane, indywidualne środki ochrony.
6. Dla wszystkich osób chroniących się w budynku (pomieszczeniach) przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia gazu do wnętrza. Częsta zmiana tamponu lub nawilżanie go świeżą wodą podtrzymuje zdolność pochłaniania gazu toksycznego na stałym poziomie.
7. Jeżeli jest dostęp do telefonu należy nawiązać kontakt z powiatową komendą lub najbliższym posterunkiem policji i przekazać informację o sytuacji.
8. Powiadomienie innych uczniów o konieczności opuszczenia budynki
9. Ewakuować się zawsze w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru

Zagrożenie: Powódź
Czynności jakie należy wykonać:

1. Uszczelnienie wszelkich otworów przez które woda może dostać się do szkoły
2. Wyłączenie urządzeń elektrycznych
3. Powiadomienie innych uczniów o konieczności opuszczenia budynku i próby ochrony przed nadchodzącą wodą
4. Zawiadomienie straży pożarnej

KP

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta