profil

Kazimierz III Wielki

poleca 84% 106 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Urodzony 30.04.1310 r.Najprawdopodobniej w Kowalu zmarł 5.11.1370r w Krakowie król polski od 1333 do 1370r.Ostatni z piastów syn władysława łokietka i Jadwigi Kaliskiej córki księcia wielkopolskiego Bolesława Pobożnego.od młodości przygotowywany był do objęcia tronu w ostatnich latach panowania ojca bierze aktywny udział w rządzeniu krajem.Celem jego samodzielnych rządów stało się umocnienie i integracja królestwa polskiego;podstawą polityki zagranicznej były dlań przyjazne stosunki z węgierskimi Andegawenami i stolicą Apostolską. W okresie jego rządów terytrorium państwa wzrosło z około 106 tys.km kwadratowych do ok.270 tys.km kwadratowych poza granicami państwa polskiego pozostał śląsk i ziemia lubuska i pomorze gównie oparcie na władzy stanowiła Małop[olska.W polityce wewnętrznej Kazimierza Wielkiego daje się zaobserwować skłonność do faworyzowania mniej znanychrodów szlachty Małopolskiej szlachta Wielkopolska zaś była nastawiona doń opozycyjnie.Opiekun koscioła dążący jednak do zachowania nim kontroli.Szereg reform ustrojowych,w tym kondyfikacja prawa zwyczajowego,uporządkowanie systemu podatkowego i reforma monetarna.Czterokrotnie żonaty doczekał się pieciu córek.Pochowany w Wawelskiej katedrze na Wawelu.Jego poprzednikiem był Władysław łokietek, a następcą Ludwik Węgierski. Koronowany był na króla 25 kwietnia 1333 w Krakowie.Kazimierz 3 Wielki brał udział w walkach z Krzyżakami w 1332 roku samodzielnie zdobył Kościan.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta