profil

Przyczyny upadku Rzeczpospolitej

poleca 83% 908 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rzeczpospolita w XVIII w. przeżywała głęboki kryzys. Przyczynami upadku Rzeczpospolitej były zbyt duże przywileje magnaterii, rozpanoszenie szlachty, a przede wszystkim nadmierne ingerencje Rosji w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Działanie przeciwników reform, którzy robili wszystko, aby nie udało się tych reform przeprowadzić. Kolejną ważną przyczyną są prawa kardynalne: liberum veto, wolna elekcja, możliwość wypowiadania królowi posłuszeństwa. Co prawda na jakiś czas udało się to obalić poprzez uchwalenie Konstytucji 3 Maja na Sejmie Wielkim, która niestety została unieważniona podczas konfederacji targowickiej. Przyłączenie się króla do zdrajców stała się jedną z głównych przyczyn upadku Rzeczpospolitej, która na nowo stała się słabym państwem. Do tego wszystkiego przyczyniało się także wyniszczenie licznymi wojnami. Fatalna administracja i kryzys systemu władzy. Duże znaczenie miało też to, że sąsiedzi Polski rozbudowali bardzo swój potencjał militarny, gospodarczy i dokonali wielu reform. Nastąpił także kryzys wojskowości. Nie można też zapomnieć o wojnach domowych, nieakceptowanie władcy przez część szlachty i polityce dynastycznej władców.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy