profil

Udowodnij tezę, że panowanie rzymskie przyczyniło się do rozwoju cywilizacyjnego Europy Zachodniej.

poleca 85% 119 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Według legendy założycielami Rzymu byli dwaj bracia, synowie boga wojny Marsa Romulus i Remus, których własną piersią wykarmiła wilczyca, która dzięki temu stała się nieoficjalnym symbolem Rzymu. W rzeczywistości Rzym był osadą lezącą w Italii nad rzeka Tyber. Jego historia zaczyna się wraz z założeniem miasta. Rzym powstał w 753 r.p.n.e. i był zasiedlony przez Etrusków oraz położony na terenie pagórkowatym, dlatego zyskał miano ?miasta na siedmiu wzgórzach?. Rzym w ciągu wielu wieków przekształcił się w największe miasto starożytnego świata oraz stolice państwa.
Jestem pewna, iż panowanie Rzymskie przyczyniło się do rozwoju cywilizacyjnego Europy Zachodniej.
Moim pierwszym argumentem broniącym tezy będzie prawo Rzymskie. Pierwszym obowiązującym spisanym prawem było Prawo XII Tablic. Po jego spisaniu wydawano mnóstwo nowych praw i aktów prawnych. Powstawały nowe prawa a starych nie unieważniano. Na szczęście w roku 438 cesarz wschodniorzymski Teodozjusz II uporządkował wszystkie prawa. Ogłosił on wydanie uporządkowanego zbioru aktualnych praw. Prawa Teodozjusza zostały zawarte w 16 księgach i dawały bardzo przejrzysty wykład prawa rzymskiego. Kodeks Teodozjusza dzięki temu, iż był bardzo sumienny i przejrzysty został przejęty przez wiele państw barbarzyńskich, które powstawały w zachodniej części cesarstwa w V w. Został także przejęty przez wschodnie tereny głównie cesarstwie bizantyńskim, w którym obowiązywał do 529 ? Justynian I Wielki podczas swojego panowania stworzył własne prawo. Gdyby nie ustanowienie nowego prawa przez Justyniana I Wielkiego Kodeks Teodozjusza nadal by obowiązywał na wschodzie. Kodeks Teodozjusza dał pastwą barbarzyńskim oraz cesarstwu bizantyńskiemu możliwość obowiązujących praw w państwie oraz cesarstwie, dzięki temu ludzie nie czuli się oszukiwani przez władze, nie organizowali powstań. Dzięki prawą wiedzieli, co należy im się od władzy, co muszą przestrzegać. Ustanowienie prawa spowodowało w państwach barbarzyńskich oraz w cesarstwie bizantyńskim, iż zapanował ład i porządek, który był czynnikiem ich rozwoju.
Ważnym wkładem w rozwój cywilizacyjny starożytnej Europy były także rzymskie miasta. Było one ważnymi ośrodkami cywilizacji rzymskiej. Dzięki obozom wojskowym powstawały nowe miasta w Europie Zachodniej. Takie miasta, które powstały poprzez przekształcenie się obozów wojskowych nazywamy urbanizacją. Legioniści, którzy tworzyli nowe państwa łączyli się z różnymi plemionami, dzięki takim połączeniom powstawały nowe języki. Na zachodzie miasta były podobne do Rzymu. Przykładami takich miast, które powstały dzięki Rzymowi są: Collonia Agrippinensis, Lutetia Parisiorum, Augusta Treverorum, Londinium, Eburacum, Bonna oraz Alezja. Życie w miastach miało sporo zalet gdyż miasta Rzymskie dawały ochronę a także sprowadzały świeżą wodę przez akwedukty. Miasta, które powstały dzięki Rzymowi a nie leżały nad rzeką miały zapewnione sprowadzanie świeżej wody nawet z dalekich gór. Komunikacje między miastami ułatwiała znakomita sieć dróg i mostów. Dzieki, czemu miasta, które powstały dzięki Rzymowi miały kontakt z innymi pobliskimi miastami. Było to możliwe tylko dzięki temu, iż Rzymianie byli doskonałymi budowniczymi i mieli najlepiej zbudowane i wytrzymałe drogi. Drogi rzymskie służyli głównie kontaktom miedzy miastami, przemarszom wojsk w czasie pokoju oraz były ożywionymi arteriami handlowymi.
Dzięki Rzymianom zaczęły się zacierać różnice między mieszkańcami prowincji, ponieważ wprowadzili oni jednolity system nauczania. Dzięki temu ludzie nawet ubodzy i mieszkający w dalekich prowincjach mogli uczęszczać do szkół. Wykształcony Rzymianin swobodnie władał greką i łaciną a jego wykształcenie opierało się na tych samych utworach literackich niezależnie od tego, czy mieszkał w Londynie, Kartaginie, Antiochii czy Rzymie.
Rzymianie bardzo często podbijali pobliskie prowincje, ponieważ czerpali z nich spore zyski. Podbitym prowincja zapewniali bezpieczeństwo przed najazdami, ład i porządek w mieście oraz sprawną administracje. Przyczyniało się to do rozwoju cywilizacyjnego nowo podbitych prowincji przez Rzymian. Ludność prowincji mogła się swobodnie rozwijać ze względu na zapewniony pokój oraz rozwój handlu.
Dzięki wynalazkom rzymskim takim jak cement i budowanie z cegły dały miastom Europy Zachodniej możliwość rozwoju cywilizacyjnego poprzez budowanie doskonalszych świątyń, łuków triumfalnych oraz doskonałych dróg.
W świetle przytoczonych argumentów jestem pewna, iż udowodniłam, iż Rzym przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego.
Rzym dzięki swojemu prawu, zapewnianiu bezpieczeństwa oraz zakładaniu nowych miast przyczynił się do rozwoju cywilizacyjnego Europy. Dzięki Rzymowi powstały nowe języki, szkolnictwo było wszędzie jednakowe. Rzym budował znakomite drogi oraz przyczynił się do wynalezienia cementu oraz budowania z cegły, dzięki czemu budowane były łuki w akweduktach oraz w świątyniach i innych budowlach. Była to republika godna naśladowania i te czynniki spowodowały, iż Rzym był wzorem.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty