profil

Trzy zasady dynamiki

poleca 83% 1159 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zasady dynamiki i zachowania pędu


1 zasada dynamiki: jeżeli na ciało nie działają żadne inne ciało lub gdy działania na nie innych ciał wzajemnie się równoważą, to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.

2 zasada dynamiki: wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalne do wartości wypadkowej siły f, działającej na to ciało, a jego kierunek i zwrot są zgodne z kierunkiem i zwrotem tej siły. A=f/m taka sama siło ciału o większej masie nadaje mniejsze przyspieszenie.

3 zasada dynamiki: siły wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch ciał mają takie same wartości, ten sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia. F21 = -f12

Wzory


pędem ciała nazywamy iloczyn jego masy i prędkości. P=m*v
jednostką pędu jest kilogram razy metr na sekundę. 1kg*m/s
siła równa iloczynowi masy i przyspieszenia, jest miarą oddziaływania na ciało o masie m innego ciała lub innych ciał. F=m*a
w swobodnym spadaniu ciał (v0 = 0) obliczamy:
- szybkość po czasie t trwania ruchu, za pomocą wzoru V=g*t
- przebytą drogę za pomocą wzoru
S=1/ g*t2

W ruchu po okręgu prędkość ciała jest zawsze styczna do okręgu w miejscu, w którym ciało te się znajduje. Siłą jaką ciało działa na kulkę porusza się p okręgu i jest zwrócona do środka okręgu i nazywa się siłą dośrodkową. Jest ona w każdym punkcie toru prostopadła do wektora prędkości. Siłą ta powoduje zmianę kierunku prędkości.

Na wszystkie umieszczone w pobliżu ziemi ciała działa siła zwana siłą powszechnego ciążenia lub siłą grawitacji. Siła ta jest przyczyną spadania ciał na ziemię.

Siły powszechnego ciążenia działają pomiędzy dwoma ciałami posiadającymi masę. Wartość tej siły dla dwóch ciał kulistych jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas oddziaływających ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami. Jest to prawo powszechnego ciążenia.

F = G* m1*m2/r2

G = 6,67*10-11 Nm2/KG2

G- mtała grawitacji
m - masa ciała
F- wartość siły powszechnego ciążenia
r - odległość między środkami oddziaływujących ciał

Siły powszechnego ciążenia stanowią przyczynę ruchu planet wokół słońca. Siłą dośrodkową w takim ruchu jest siła grawitacyjnego działania słońca na planetę. Podobnie siła powszechnego ciążenia jest przyczyną ruchu księżyca i sztucznych satelitów wokół ziemi.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
6.6.2011 (20:16)

jak coś to akurat

22.3.2009 (16:21)

czy znacie jakiś dobry zbiór zadań do fizyki????

24.4.2008 (11:34)

Super!! akórat mialam o tym ma lekcji

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Rozkład materiału