profil

"To, co naprawdę się liczy, to odnaleźć swoje powołanie"

poleca 89% 105 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W swoich dzisiejszych rozważaniach chciałabym udowodnić , że to co naprawdę się liczy , to odnaleźć swoje powołanie , żeby nie być gołosłownym swoją tezę , postaram się poprzeć przykładami z literatury i rzeczywistości .
Pierwszym argumentem , który potwierdził słowa autora jest nieżyjący już kapucyn ojciec Pio. Został powołany przez Boga do służby ludziom w duchu franciszkańskiej pokory. Zawsze prosił Boga o łaski dla innych , nigdy dla siebie. Nosząc na ciele ślady męki Chrystusa , bardzo często , przy licznych uzdrowieniach , brał jeszcze dodatkowo na siebie choroby osób uzdrowionych i cierpiał stokroć bardziej . Uważam , że ojciec Pio naprawdę odnalazł swoje powołanie .
Kolejnym argumentem , który potwierdzi tą tezę jest życie i działalność Karola Wojtyły. Odnalazł powołanie w służbie kapłańskiej poprzez doświadczenia jakie zgotowała wojna. Został nie tylko kapłanem oddanym Bogu , ale także głową kościoła Chrześcijańskiego i zjednoczył świat swoim dobrem. Postać ta bez wątpienia , odnalazła swoje powołanie i konsekwentnie je zrealizowała.
Uważam , że przytoczone przeze mnie argumenty wyraźnie potwierdzają słuszność tezy , która brzmi ,, To , co naprawdę się liczy , to odnaleźć swoje powołanie’’ , ponieważ powołanie w życiu jest bardzo ważne i tylko ono może dać nam prawdziwą satysfakcje , szczęście ,radość , a także przysporzyć wdzięczność ze strony innych ludzi.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta