profil

Charakterystyka współczesnej przestępczości

poleca 85% 445 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Grzegorz Michta
Szkoła ochroniarska DELTA- Kielce

Charakterystyka współczesnej przestępczości

PRZESTĘPSTWO, zawinione zachowanie się człowieka, zabronione przez ustawę pod groźbą kary jako społecznie niebezpieczne; wg prawa polskiego przestępstwa dzielą się na zbrodnie i występki, nie są nimi wykroczenia; przestępstwa prawa narodów (delictum iuris gentium), przestępstwo ścigane, na mocy porozumienia międzynarodowego, przez wszystkie państwa, które zawarły to porozumienie, niezależnie od miejsca popełnienia czynu i obywatelstwa sprawcy, np. handel kobietami i dziećmi.

Młodzież.
To rzeczywisty temat dla XXI wieku, stanowi nieodłączny element naszego życia. Radio, telewizja, prasa, nagłośnienia mediów sprawiają,że wiemy coraz więcej tym jak , gdzie i kto popełnił przestępstwo. We współczesnym świecie to właśnie młodzież jest głównym tematem mediów, to młodzież sprawia najwięcej kłopotów w rodzinie, w szkole i na podwórku. Wśród populacji młodzieży (obu płci) wskaźnik przestępczości powoli szasta od wieku ok. 8 lat, osiąga szczyt w wieku 16-17 lat a następnie gwałtownie opada począwszy od 18 roku życia.
Wykroczenia popełniane przez młodzież wiążą się z przekroczeniem bariery wiekowej i bycia dorosłym np. prowadzenie samochodu, spożywanie alkoholu, narkotyki itd. Młodzież nie zawsze wyrasta na mądrych ludzi, niektórzy stają się dorosłymi przestępcami kontynuując niezgodnie z prawem zachowanie również w wieku dojrzałym Istnieją określone czynniki charakteryzujące osoby popełniające przestępstwa przez dłuższy czas, są to: aspołeczne zachowanie dziecka charakteryzuje się problemami szkole, nieuczciwością, i agresywnością ma wysoki poziom impulsywności, niefrasobliwe podejmowanie ryzyka, kiepskie wyniki w nauce, kryminogenność kryminogenność rodzinie, okresy separacji od rodziców, konflikty miedzy rodzicami, rodzeństwo stwarzające problemy wychowawcze, ubóstwo w rodzinie, złe warunki mieszkaniowe oraz metody wychowawcze rodziców sprowadzające się do surowej dyscypliny, autorytaryzmu i nieumiejętnego nadzorowania dziecka.
Jeśli nieletni przestępca mający zadatki na recydywistę osiąga wiek dojrzały(18l.) wówczas jego styl życia charakteryzuje się :nadmiernym spożywaniem alkoholu, ożywieniem kontaktów seksualnych , zażywanie narkotyków oraz popełnianie przestępstw mniejszej wagi i rzadko kiedy mają jakiekolwiek kwalifikacje.
Przestępstwa młodzieży przejawiają się:
? na meczu jako kibice-chuligani, którzy szaleją, piją alkohol, rozrabiają a nawet zabijają nie mając pojęcia o skutkach
? w szkole jako dręczyciele młodszych i słabszych i wandale niszczą wnętrza szkoły nie mają szacunku do wychowawców
? w rodzinnym domu jako mordercy swoich wychowanków nie raz rodzeństwo
? w sąsiedztwie, gdzie zabijają starsze osoby za kilka złotych
? wśród ?swoich?, gdzie za narkotyk potrafią zatłuc na śmierć
? na dyskotece, gdzie gwałcą koleżanki a wcześniej podają im pigułki gwałtu
Takich miejsc i rzeczy można wymieniać bardzo długo. Nasza szara rzeczywistość jest też przykra dla starszych osób, dla rodziny, rodziców, znajomych dla narodu, ponieważ wiele przestępstw jest nagłośnionych na skalę światową.

Dorośli.
Coraz częściej mówi się o przestępstwie w rodzinie mając na myśli znęcanie się rodziców, nad dziećmi. Znęcanie może przyjąć różne formy i są określone sposoby znęcania się, które wywierają na dzieciach odmienny wpływ.
W rodzinie dziecko może być narażone na:
? fizyczne znęcanie się
? molestowanie seksualne
? werbalne znęcanie się
? długotrwałe zaniedbywanie i nie zaspokajanie potrzeb (w sferze fizycznej, emocjonalnej, edukacyjnej i moralnej)
? bycie świadkiem znęcania się nad innymi członkami rodziny (najczęściej jest to matka)
? bycie świadkiem przemocy lub niszczenia bóbr materialnych
? bycie wielokrotną ofiarą


Bycie świadkiem przemocy w rodzinie wywołuje następujące skutki:
? zaburzenia zachowania i uzewnętrznienia problemów osobistych
? agresywne zachowanie
? niski poziom samokontroli
? depresja
? słaba umiejętność rozwiązywania problemów
? problemy psychiczne w dzieciństwie

Skutki fizycznego i emocjonalnego znęcania się nad dziećmi:
? zachowanie aspołeczne
? zachowanie agresywne
? niski poziom samokontroli
? częsta nieobecność na zajęciach szkolnych
? trudności w tworzeniu więzi z innymi
? niska samoocena
? zaburzenia rozwoju

Niektóre z powyższych skutków znęcania się można określić jako drugorzędne czynniki wpływające na rozwój przestępczości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty