profil

Narodziny i rozwój faszyzmu we Włoszech i Niemczech.

poleca 85% 552 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEMAT: NARODZINY I ROZWÓJ FASZYZMU WE WŁOSZECH I NIEMCZECH
1. Przyczyny rozwoju faszyzmu we Włoszech.
? Brak autorytetu parlamentu w społeczeństwie (korupcja, przekładanie interesów partyjnych)
? Zła sytuacja gospodarcza (bezrobocie, inflacja, ograniczenie inwestycji)
? Społeczeństwo rozczarowane rezultatami I wojny światowej
? Masy kombatantów wojennych nie mogły znaleźć sobie miejsca w nowej organizacji (popularnie
stały się wszelkie organizacje ?mundurowe? propagujące rządy silnej ręki
2. Marsz ?Czarnych Koszul? na Rzym i dojście do władzy przez Mussoliniego.
? Pod kierownictwem Benito Mussoliniego powstają związki Walki i paramilitarne oddziały ?Czarnych Koszul? 1919
? W wyborach do parlamentu partia faszystowska uzyskała 35 mandatów ? 1921
? Bezpardonowa rywalizacja (walka) faszystów z konkurencją polityczną 1922
? Na zjeździe partii faszystowskiej Mussolini publicznie zażądał dla siebie stanowiska premiera i rzucił hasło marszu faszystów na Rzym ? X 1922 ? ?Marsz Czarnych Koszul? na Rzym (faszystowski zamach stanu w wyniku którego, we Włoszech zdobył władzę Benito Mussolini)
? Król Wiktor Emanuel mianował Mussoliniego premierem 20 X 1922
? Mussolini po sterylizowaniu oponentów, zmienił prawa wyborcze (m. in. zwycięska partia
otrzymała 2/3 miejsc w parlamencie) ? 1923
? Po rozwiązaniu partii politycznych (z wyjątkiem partii faszystowskiej) i parlamentu, ograniczenie wolności słowa, zgromadzeń do 1926 roku]
3. Organizacja włoskiego państwa faszystowskiego.
? Pełnia władzy politycznej i administracyjnej dla faszystów
? Korporacja = utworzenie przez państwo zrzeszenia skupiające pracodawców i pracobiorców
danej dziedziny gospodarki
? Roboty publiczne, ustawodawstwo socjalne, inwestycje w przemysł zbrojeniowy dawały miejsca pracy
? Konkordat rządu ze Stolicą Apostolską
4. Okoliczności dojścia do władzy Adolfa Hitlera.
a) Noc długich noży
Przeprowadzona w nocy z 29 na 30 czerwca 1934r. akcja schwytania i wymordowania przeciwników A. Hitlera wewnątrz ruchu hitlerowskiego. Zginęło ok. 400 osób, m.in. dążący do władzy w NSD AP dowódca SA S. Rhm i przywódca lewicy NSDAP
G. Strasser. Wszystkich oskarżono o przygotowanie zamachu stanu.
b) Norymberskie ustawy
- Potoczna nazwa rasistowskich ustaw niemieckich. Uchwalone 15 IX 1935r. na zjeździe
Reichstagu w Norymberdze.
- Ustawa o obywatelstwie niemieckim głosiła, że obywatelami Rzeszy mogą być jedynie
osoby krwi niemieckiej lub pokrewnej, co wymagało potwierdzenia genealogicznego.
- Ustawa o ochronie czci i krwi niemieckiej wprowadziła, obowiązujący żydów zakaz
zawierania małżeństw i związków pozamałżeńskich z Niemcami.
- Zakaz noszenia flagi III Rzeszy przez żydów, zakaz zatrudniania niemieckich kobiet
przez pracodawców będących żydami.
c) Noc kryształowa
- Pogrom żydów dokonany przez nazistów w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku
- Pogrom przygotowały komórki NSDAP, SA i SS
- Bezpośrednią przyczyną ataku był zamach młodego żyda G. Grunspana na sekretarza E. von Rotha w Paryżu
- zapoczątkował okres wzmożonych prześladowań Żydów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty