profil

Gleby - podział i rozmieszczenie.

poleca 85% 609 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Gleba - powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, która składa się z części organicznej, mineralnej. powietrza i wody.

2. Gleba powstaje w procesie wietrzenia się skał.
1 cm - 300 lat

3. Typy gleb:
a) bielicowe - 25% (piasek, żwir) - lasy iglaste.
b) brunatne i płowe-52% (glina, piasek, żwir) -lasy iglaste i mieszane.
c) czarnoziem (bardzo dobra gleba) 80% - Występują płatami w całej Polsce.
- W. Lubelska
- W. Krakowsko- Częstochowska
- W. Kielecko-Sandomierska
- W. Przedpole Sudetów wschodnich (Głubczyce)
d) czarne ziemie (bardzo dobra gleba) 2% (piasek, żwir, glina) roslinnośc - leśno-łąkowa.
- Kujawy
- N. Szczecińska
- Wrocław - oklice
- N. Wielkopolska
e) mady (dobre gleby) 5% powstaje z aluwiów, czyli nanosów rzek. lasy liściaste.
- wzdłuż dolin rzek
- Żuławy Wiślane
f) rędziny 0, 9% (wapienie, gipsy. margle, dolomity) lasy liściaste
- W. Niecko-Nidziańska
- W. Lubelska
- W. Kielecko-Sandomierska
- W. Krakowsko - Częstochowska
g) inicjalne (górskie) 8% (granity, piaskowce, zlepieńce) Bory Świerkowe.
- Karpaty i Sudety

4. Jakie czynniki wpływają na niszczenie gleb?
- wysypiska śmieci
- powodzie
- kopalnie węgla brunatnego
- przemysł chemiczny i energetyczny (kwaśne deszcze)
- zbyt duże nawożenie gleby i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
- niewłaściwa orka

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta