profil

Porównanie demokracji ateńskiej z republiką rzymską.

poleca 85% 677 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rozwój polityczny Aten i Rzymu przypada na dość odległy między sobą okres czasu i różni się w sposób fundamentalny. Nie można jednak zaprzeczyć, że obie stworzone formy ustroju były kolebką do utworzenia demokracji, która współcześnie stosowana jest w każdym cywilizowanym kraju.
Pierwsze były Ateny, które rozwinęły skrajną formę demokracji. Okres, który będę opisywać to V w p.n.e.
Teren, na którym leżą Ateny, jest górzysty. Miasto położone jest nad morzem Kreteńskim, na półwyspie peloponeskim.
Rzym położony jest w południowej części Italii, na terenie nizinnym,oblewany przez morze Tyrańskie. Czasy rozwoju demokracji przypadają na
III-II w p.n.e.
O losach obydwóch miast decydowali obywatele.
W Atenach obywatelem mógł być jedynie mężczyzna, musiał mieć ukończony 30 rok życia, jego rodzice musieli być oboje Ateńczykami. W Rzymie wymagania dotyczące tej kwestii były mniej rygorystyczne,niemniej obywatele składali się jedynie z przedstawicieli płci męskiej. W tym przypadku również istniał określony wiek,który otwierał drzwi do społeczności obywatelskiej.
W Atenach główną władzę sprawowało Zgromadzenie, w którym mógł aktywnie uczestniczyć każdy obywatel. Zgromadzenie decydowało we wszystkich najważniejszych kwestiach.
W Rzymie kompetencje Zgromadzenia były ograniczone, a obywatele mogli jedynie zaaprobować lub odrzucić dany projekt. Nie można było dyskutować ani wprowadzać poprawek do stworzonej pierwotnie ustawy.
Istotną różnicą było również,iż w Atenach urzędnicy mieli dokładnie wyznaczone kompetencje, byli regularnie sprawdzani,a w razie nieprawidłowości usuwani. W Rzymie prawa urzędników były szerokie, posiadali duże wpływy na wydarzenia polityczne.
W Atenach urzędnicy byli opłacani,w Rzymie zaś sprawowana funkcja miała charakter prestiżowy i wymagała wykorzystania własnych pieniędzy. Często zdarzało się tak, że urząd przechodził z ojca na syna, (który przygotowywał się do tego wcześniej).
W Atenach koligacje rodzinne nie miały wpływu na wybór urzędników.
W Rzymie (w przeciwieństwie do Aten) istniał senat, który składał się z byłych konsulów. To on był główną siłą stabilizacyjną w państwie.
Do kompetencji senatu należało udzielania rad Radzie. Kadencja trwała 5 lat i w tym czasie byli oni nie usuwalni (jedynie w nielicznych przypadkach decydowano o usunięciu senatora).Jednak dzięki tej instytucji zapobiegnięto zjawisku tyranii, (która tak łatwo wkradała się do polityki Aten w niespokojnych czasach).
Z greckiego punktu widzenia Rzym był ?Polis? oligarchiczną,a demokracja stosowana była w sposób kompromisowy.
Mimo, że w obydwóch miastach mamy do czynienia z pojęciem demokracji, to ich forma zasadniczo się od siebie różni.
Stosowana polityka miała na celu zupełnie inne sprawy tak samo jak jej skutki również były różne. Niebagatelną rolę miała tu również mentalność obywateli, która była zupełnie inna w Atenach i zupełnie inna w Rzymie. Na tej podstawie stwierdzam, że mamy do czynienia z dwoma odrębnymi systemami, które noszą na przekór wielu faktom wspólną nazwę.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty