profil

Antyk

poleca 85% 588 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.W jakim celu T. Różewicz w wierszu ,,Ocalony? nawiązuje do motywów biblijnych? Pragnie aby ktoś na nowo nauczył się odróżnia dobro od zła. 2. Wymień i zwięźle przedstaw trzy tematy pojawiające się w micie o Orfeuszu Orfeusz artysta, idzie do piekła po ukochana, dzięki muzyce ma możliwość uratować Euredyke (podróż do podziemi. Narażając się na własne życie schodzi do Hadesu po wybrankę (miłość) 3. W jaki sposób dawni Słowianie oddawali cześć swoimi Boga. Omów na podstawie ,,kroniki? J. Długosza *stawiali świątynie *składali ofiary *urządzali święta. 4.Omów na odpowiednim przykładzie istotę ironii tragicznej. Unikniecie fatum przez Edypa 5. Na czym polegała zasada decorum? Odpowiedni styl dopasowany do odpowiedniego utworu, krwawe sceny, brak wulgaryzmów i kolokwializmu, bohaterami musza być jednostki wybitne 6. Jakie wydarzenia umożliwiały Edypowi objęcie tronu tebańskiego? *opuszczenie domu na skutek poznania losu o wyroczni *zabójstwo swego syna ? Króla Teb *rozwiązanie zagadki Sfinksa *ślub z Jokastą ? królowa Teb. 7.Wyjaśnij odwołując się do odpowiedniego przykładu non oninis moriar. Nie wszystek umrę. Pieśń Horacego, rzymskiego poety, który dzięki swojej artystycznej duszy, po swojej śmierci pozostanie w pamięci potomnych umożliwi mu to swój dostatek. Exegi munamentum stawiam sobie pomnik trwalszy niż ze spizy, pomnik może zniszczyć tylko niezliczony czas, próba unieśmiertelnia się poprzez własne dzieła, nic go nie zniszczy. BOGOWIE: Atena ? bogini wojny, Eros ? bóg miłości, Posejdon ? bóg mórz, Dionizos ? bóg natury, Apollo ? bóg słońca, Artemida ? bogini łuku. KATHARSIS ? oczyszczenie duchowe, rozładowanie uczuć, osiągniecie w efekcie wewnętrznego pokoju. POLITEIZM ? wielobóstwo, doktryna lub religia dopuszczająca istnienie wielu bogów, odwrotność monoteizmu. SKENE ? drewniany barak, przechowywano w nim dekoracje i kostiumy. APOKRYFY ? księgi które nie zostały uznane za święte i nie wchodzą w skład biblii. WULGOTA ? Łaciński przekład Starego i nowego testamentu, przekłady na języki narodowe. PERYKOPA - fragment pisma świętego przeznaczony do czytania i objaśniania podczas nabożeństwa. KOSMOGONIA ? teoria usiłująca wyjaśnić pochodzenie wszechświata AOJDOWIE ? śpiewacy, którzy w przedhomerowej Grecji śpiewali na dworach możnych panów. SEPTUAGINA ? przekład starego test. W zraz z apokryfami. MINESIZM ? naśladowanie rzeczywistości przez sztukę zgodnie z zasadą prawdopodobieństwa i zależności. KOSMOGONIA ? wersja powstania świata TEOGONIA ? Opis powstania świata

TRAGEDIA GRECKA ? organizowane były ku czci Dionizosa, Dionizos był Bogiem wina, odradzającej się natury, zabawy, uczty, biesiady ? bóg płodności. Dwa razy do roku obchodzone były święta dla tego boga. Dionizje duże i Dionizje małe. Duże dawały początek tragedii, a małe komedii. Te święta dawały początek zabawy, były huczne, śpiewano na nich pieśni ku czci Bogu, które nazywano dytyrambami, wykonywał je specjalny chór, przewodniczącym tego chóru był Koryfeusz Miedzy Koryfeuszem, a chórem powstawał dialog. Pierwszy dialog dał początek tragedii. Była to rozmowa miedzy chórem, a koryfeuszem, dołączył jeden aktor, a później ich liczba wzrosła do max 3 w jednej tragedii. Znajdowało to się w starożytnej Grecji w amfiteatrze

CECHY TRAGEDII GRECKIEJ - 1. zasada trzech jedności *jedności czasu, miejsca i akcji. 2. katharsis ? tragedia związana była z kultem, mówiła o pewnej funkcji dramatu ? oczyszczającej ? miała wzbudza litość bądź trwogę i dzięki tym uczucia widz mógł oczyścić się z własnych toksycznych emocji. Czyli widz opuszczający amfiteatr był oczyszczony duchowo.3. Decorum. 4. Konflikt tragiczny-wynika z tragizmu. są to wartości różnorzędne, dokonywanie wyboru 2, które oba kończą się tragicznie. 5. fatum ? przeznaczenie ? wpływa na losy bohatera. 6. Ironie tragiczna ? bohater kończy tak jak to jest zapisane, bohater stara się zmieni swój los, ale i tak bez skutku. 7. Misesism ? zasada sformułowana przez Arystotelesa, polega na naśladowaniu sztuki, rzeczywistości zgodnie z zasada prawdopodobieństwa i konieczności, czyli bohater musi przedstawi rzeczywistość, a nie fantastyczność. 8. Bohater często pełni role komentatora wydarzeń.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Teksty kultury