profil

Chemia organiczna- Węglowodory

poleca 82% 758 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Węgiel w przyrodzie występuje w stanie wolnym, ponadto w licznych związkach chemicznych w organizmach roślinnych i zwierzęcych, węglach kopalnych (antracyt 91% (czystego węgla) , węgiel kamienny 87% , brunatny 70%, torf 60%), ropie naftowej, gazie ziemnym, miner. ,atmosferze. 2.Odmiany alotropowe węgla: diament, grafit, fullereny nanorurki zast. : przewodnik, półprzew., smar, włókna sztuczne, farm. najcz. występują w dwóch postaciach C60 i C70. 3.Ogólne pojecie węglowodorów: są to związki chemiczne zbudowane z węgla i wodoru (główne składniki gazu ziemnego i ropy naftowej) 4.Pojęcie zw. organicznych są to wszystkie zw. węgla oprócz tlenków węgla i jego soli, węglanów 5. Pojęcie węglowodorów nasyconych(alkanów) są to zw. węgla i wodoru, w których wartościowości wszystk. atomów w cząsteczce są nasycone, to jest całkowicie wykorzystane, na łączenie się atomów ze sobą, wobec czego w cząsteczce nie ma wolnych wartościowości 6. Metan a) wz. sum CH4 b)występowanie i wł. metanu: występowanie: główny składnik gazu ziemnego, składnik gazu kopalnianego, składnik gazu błotnego , jest to gaz bezbarw. bez smaku, zapewne nie rozp. w wodzie, lżejszy od pow. , palny, nie rozp. w wodzie, zmiieszany z powietrzem wybucha wł. chemiczne: mało aktywny chemicznie, ulega reakcji spalania, przy ograniczonym dost. tlenu zachodzi albo półspalenie(produkty Czad 2CO i para wodna 4H2O 2CH4 3O2> 2CO 4H2O lub spalenie niecałkowite( prod. węgiel w post. sadzy C i para wodna 2H2O CH4 O2>C 2H2O ) c) zast, metynu jako paliwo do rakiet, źródło wodoru, do otrzym. sadzy, jako surowiec w przem. petrochemicznym. 7. Pojęcie szeregu homonolicznego : szereg zw. org o podobnej budowie, właściwościach w którym każdy nast. zw. różni się od poprzedniego o 2 atomy węgla i o 2 atomy wodoru, czyli o grupę CH2 8. Ogólny wzór : CnH2n 2 nazewnictwo: metan(CH4), etan(C2H6), butan, pentan, heksan, cheptan, oktan, nonan, dekan wł: są zbliżone to wł. meta nu, są to gazy bezbarw. bez smaku i zapachu, spalają się w powietrzu , tw. mieszaniny wybuchowe zast: Działając podwyższ. ciśnieniem na propan i butan, można je łatwo skroplić, skroplone w handlu noszą nazwę gazów płynnych i służą do napełniania zapalniczek i butli turystycznych. Etan stw. jest do syntez chemicznych oraz jako paliwo 9. Węglowodory niena sycone Atomy węgla połączone są z mniejszą liczbą atomów wodoru, niż to jest konieczne do całk. nasycenia wart. węgla, stąd pomiędzy atomami węgla powst. podw. potrójne, wiązania tak aby mógł osiągnać wart. nazwy: etan(C2H6) propan(C3H8), butan(C4H10)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty