profil

Alkohole

poleca 85% 685 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Grupa funkcyjna- określona grupa atomów, która przyłaczona do alkilu( grupy weglowodorowej) nadaje jej charakterystyczne własciowści.

Cechy Metanolu- bezbarwna; łatwo rozpuszczalna w wodzie ciecz o charakterystycznym zapachu; spala się bladoniebieskim płomieniem; silna trucizna; picie lub wdychanie grozi smiercia; niewielka ilośc powoduje ślepote wieksza smierć.

Zastosowanie Metanolu- jako surowiec do produkcji formaliny, w przemysle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, w przemysle farmaceutycznym oraz jako rozpuszczalnik farb i lakierów.

Etanol otrzymuje się metodą biochemiczna w procesie fermentacji alkoholowej. Proces ten zachodzi pod wpływem enzymów- np. zymazy zawartej w drożdżach.

Enzym- jest to substancja wytwarzana przez organizm zywy, regulujaca przebieg procesu biochemicznego.

Fermentacja alkoholowa- polega na przemianie cukru prostego (glukozy). Przemiane te uproszczonej formie przedstawia równanie reakcji : C6H12O6 ? (drożdże| 34-37? C) 2 C2H5OH 2CO2.

Właściwości Etanolu- ciecz lotna; bezbarwna; charakterystyczny zapach; bardzo dobrze miesza się z woda; odczyn obojetny; ulega reakcji spalania; ścina białko; K2Cr2O7(w obecności stęzonego H2SO4)zmienia barwę z pomarańczowej na zielona pod wpływem etanolu (reakcja charaterystyczna etanolu); 95% wodny roztwór alkoholu etylowego nazwany jest spirytusem.

Zastosowanie Etanolu: w przemysle kosmetycznym; w przemysle farmaceutycznym do wyrobu leków; zapachy do ciast; artykuły przemysłowe.

Kontrakcja- zmniejszanie objetosci roztworu podczas mieszania się dwóch cieczy.

Własciwości Glicerolu- bezbarwna, gesta, nietoksyczna ciecz o słodkim smaku; bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie; spala się w powietrzu jasnożółtym, kopcacym płomieniem; własciwości higroskopijne.

Zastosowanie glicerolu- barwniki farby graficzne; leki; materiały wybuchowe; kosmetyki; tworzywa sztuczne.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta