profil

Rozrost Imperium Rzymskiego - przyczyny i konsekwencje.

poleca 82% 823 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Moim zdaniem przyczyn i konsekwencji rozrostu imperium rzymskiego było bardzo dużo, ja spróbuje przybliżyć niektóre z nich, udowodnić, że
Imperium rzymskie było największym imperium tamtych czasów.
Pierwszą przyczyną były wojny punickie, które Rzymianie toczyli z Kartaginą. W czasie tych wojen nauczyli się walki na morzu, stworzyli wielką flotę wojenną. Wygrywając ostateczną bitwę Rzym stał się wielką potęgą morską, której nikt wtedy nie mógł dorównać. Dzięki temu uzyskali ogromne odszkodowania wojenne, zdobyli władzę nad całym zachodnim basenem Morza Śródziemnego.
Kolejną przyczyną rozwoju imperium rzymskiego była sytuacja w jakim się rozwijało. Były to brutalne podboje, Rzymianie siłą narzucali światu swoje panowanie, stworzyli państwo, które było zlepkiem różnych narodowości i kultur, odmiennych tradycji i obyczajów. W zadziwiający jednak sposób udało się im doprowadzić do wewnętrznej integracji, do strukturalnego zespolenia.
Następną przyczyną rozrostu imperium rzymskiego było nadawanie obywatelstwa rzymskiego. Rzymianie pod tym względem byli bardziej otwarci niż Grecy. Nagradzali oni swoich sprzymierzeńców przyznaniem statusu Rzymianina. Mieszkańcy terenów włączonych bezpośrednio do państwa z reguły stawali się obywatelami. Dzięki takiej polityce podbite ludy, w okresie republiki zaczęły przejawiać większe zainteresowanie integracji z Rzymem.
Przejdę teraz do jednego z najważniejszych argumentów, którym jest polityka. Imperium przechodziło w czasie swojego istnienia wiele zmian ustrojowych, począwszy od monarchii, przez republikę, po cesarstwo. Towarzyszyły im także zmiany społeczne i kulturowe. Budowa potęgi Imperium Rzymskiego od początków I wieku n.e. w świecie starożytnym trwała wiele stuleci. W wyniku podbojów państwo rzymskie stale rozszerzało swoje granice. Wobec wciąż powiększającego się obszaru i liczby ludności zarządzanie nim stawało się coraz trudniejsze, co wymagało zmian ustrojowych i reform. Modernizowano prawo, zmieniano urzędników oraz przekształcano administrację.
Kolejną przyczyną podbojów Rzymu były pieniądze. Rozwój armii i administracji, zmusił ich do poszukiwania nowych zarobków innych niż handel i podatki obywateli rzymskich. Rzymianie szybko wpadli na pomysł, że przez podbijanie innych państw jest dobrym planem na uzupełnienie braków w budżecie. Odszkodowania wojenne szybko stały się źródłem dochodu państwa rzymskiego.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty