profil

Notatka z renesansu

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

11-12.10.1492 ? Krzysio Kolumb
Astrolabium ? ułatwia oznaczenie pozycji statku na morzu
Daleki Wschód ? wonności i korzenie, np. pieprz, goździki cynamon
1453 ? zdobycie Konstantynopola przez Turków
Przybyli na wyspę Guanahani (San Salvador)
Ameryka ? Amerigo Vespucci (barwie opisał Amerykę)
1497 ? Vasco da Gamma (droga do Indii)
?Indie Zach.? ? Ameryka
1519 ? Magellan (Victoria)
Luter ? zakonnik z Wittenbergi, 95 tez
Aleksander VI ? Leon X
Haloween 1517 r. ? wystąpienie Lutra
1521 ? casarz wezwał Lutra na sejm Rzeszy
1529 ? uchwała żądająca zatrzymania postępów luteranizmu
1555 ? Augsburg, pokój religijny
Jan Kalwin ? Francja Genewa
Hugenoci ? zwolennicy Kalwina
1562 ? wymordowanie hugenotów zebranych w stodole w Vassy, służącej jako dom modlitwy
Noc św. Bartłomieja (23-24.08) 1572 w Paryżu ? rzeź, 3 tys. zabitych
Kacerz ? odstępca od wiary, heretyk
Elektor ? książę niemiecki, 1 z 7 mających prawo wyboru cesarza
1589 ? tron Henia IV
Henryk VIII ? obrońca wiary
1534 ? Kościół anglikański
1540 ? Paweł III, nowy zakon Towarzystwo Jezusowe (jezuici) ? założyciel : Ignacy Loyola
Kaznodzieja ? duchowny wygłaszający kazania
Reformacja ? grzeszność człowieka
Humanizm- wiara w nieograniczone możliwości istoty ludzkiej
1545-1563 ? Sobór w Trydencie (N Włochy), postanowienia:
7 sakramentów, podstawami wiary Pismo Św. i Tradycja, do zbawienia konieczna jest wiara i dobre uczynki, Biblia nie tłumaczona na j. Narodowe, nabożeństwa po łacinie, celibat, kształcenie w seminariach i staranne dobierani kleryków, biskupi przebywają w diecezjach, władza papieża
Izba senatorska ? dawna rada królewska ? najwyżsi dostojnicy i urzędnicy państwa i Kościoła katolickiego
Izba poselska ? posłowie szlacheccy wybrani przez sejmiki
Od 1753 r sejmy walne zwoływane były co 2 lata, a żaden z nich nie potrwał dłużej niż 6 tygodni
Prawo jedności ? wszystkie ustawy były całością, więc jeśli sejm został zerwany, to nie były one ważne
Prawo jednomyślności ? liberum veto
Koniec XIV ? Ludwik Węgierski ograniczył podatki dla rycerstwa
Refektarz ? jadalnia Bredarz ? modlitewnik
Sekularyzacja Prus ? utworzenie z państwa zakonnego państwa świeckiego
Posłowie szlachty (ziemscy) ? wysłannicy poszczególnych województw, ziem i Krakowa
Kasztelan ? wyższy urzędnik państwowy, zasiadający w senacie
1385 ? umowa w Krewnie
1569 ? unia lubelska
1506 ? kor. Zygmusia Starego
Zygmuś Stary ? atletyczna budowa, rozważny, gospodarny, cięty humor, sympatia i szacunek, brak zdecydowania
1519 ? decyzja Zygmunta na wojnę z zakonem
1521 ? zawarcie 4-letniego rozejmu z Prusami
Prusy Zachodnie ? Prusy Książęce
1525, krakowski Rynek ? hołd pruski (Albrecht Hohenzollern przed Zygmusiem Starym)
1526 ? Korona Mazowsze dla Prus
1548 ? zm. Zygmuś Stary
August ? południowa uroda, ciemne włosy, szczupły, przez wiele lat ubieram się na czarno :) znał łacinę, włoski i niemiecki, zbierał obrazy i księgi, żona Litwinka Basia Radziwiłłówna, kolo nie był szczęśliwy, 3 żony, żadnego potomstwa, zm. 1572
Kwarta ? przekazywał 4 część dochodu z ziem na utrzymanie stałego wojska
1568 - polsko ? litewski sejm w Lublinie
1569 ? Ukraina, Wołyń i Podlasie dla PL, unia realna
Inflanty ? dla PL i Litwy
1564 ? jezuickie kolegium w Braniewie
1578 ? uniwersytet w Winie
Koniec XVI ? akademia w Zamościu
Biernat z Lublina ? 1 PL książka ?Raj duszny? będąca modlitewnikiem
Andrzej Frycz Modrzejewski

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty