profil

II RP okresu demokracji parlamentarnej

poleca 84% 698 głosów