profil

Rozmnażanie się organizmów

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Mitoza

ROZMNAŻANIE prowadzi do zwiększenia liczby rozmnażających się osobników i jest jedną z ważniejszych cech organizmów żywych.

TYPY ROZMNAŻANIA SIĘ

BEZPŁCIOWY i PŁCIOWY

BEZPŁCIOWY
( osobniki powstające są identyczne z osobnikami rodzicielskimi )

FRAGMENTACJA ciała na części, z których odtwarzają się całe organizmy ( gąbki, jamochłony, wirki, część pierścienic )

PĄCZKOWANIE wytwarzanie organizmu potomnego przez rozrastające się uwypuklenia ścianek ciała organizmu macierzystego ( gąbki, polipy jamochłonów )

STROBILIZACJA podziały poprzeczne polipów krążkopławów – w ich wyniku powstają postacie młodociane meduz

PODZIAŁ PODŁUŻNY organizmu ( ukwiał )

MITOZA


PŁCIOWY

MEJOZA

TWORZENIE GAMET PRZEZ GONADY

GONADY ŻEŃSKIE = JAJNIKI
GONADY MĘSKIE = JĄDRA

GAMETY ŻEŃSKIE = KOMÓRKI JAJOWE
GAMETY MĘSKIE = PLEMNIKI

Gamety
X + Y = ZYGOTA

chromosomy
n + n = 2n

JAJA

1. BEZŻÓŁTKOWE I SKĄPOŻÓŁTKOWE np. JAMOCHŁONY, JEŻOWCE, SSAKI
2. ŚREDNIOŻÓŁTKOWE np. PŁAZY I RYBY DWUDYSZNE
3. OBFITOŻÓŁTKOWE np. OWADY, GADY, PTAKI, STEKOWCEZAPŁODNIENIE

X + Y = ZYGOTA

PODZIAŁ ZYGOTY

TYPY ROZWOJU
1. ROZWÓJ PROSTY ( bezpośredni ), w którym po zakończeniu rozwoju embrionalnego wykluwa się z osłon jajowych lub rodzi młody osobnik ukształtowany podobnie jak organizm rodzicielski. Prawie zawsze młody osobnik jest niedojrzały płciowy.
2. ROZWÓJ ZŁOŻONY ( pośredni, z przeobrażeniem ) z osłon jajowych wykluwa się larwa, u której procesy rozwoju nie są jeszcze zakończone. Postać larwalne na ogół różni się budową wewnętrzną i często wyglądem od postaci dorosłej.


DYMORFIZM płciowy to występowanie w obrębie danego gatunku dwóch form organizmu – samca i samicy, różniących się pod względem morfologii, anatomii, a niekiedy również fizjologii.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata